Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Kolozsvári Kar – kv.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Felvételi 2019 / 1. ALAPKÉPZÉS /

Filmművészet, fotóművészet, média szak

A szak honlapja: http://film.sapientia.ro

Tudományterület: Művészetek

Képzési ág: Filmművészet és média

Képzés időtartama: 6 félév

Helyek száma (2020. nyár): 12 tandíjmentes, 13 költség-hozzájárulásos

Költségtérítés összege: 350 EUR/év

Felvételi felkészítő: 

Beiratkozás: 

Beiratkozási díj: 100 lej

Szóbeli képességvizsga (50%): – kizáró jellegű; legkisebb átmenő jegy a 5-ös

Írásbeli vizsga (50%): – filmelemzés; 120 perces, több kérdéses felmérés

Eredményhirdetés: 

Helyek visszaigazolása: 

Mit kell tudnod róla?

 • számos díjat hoznak fotó- és filmfesztiválokról a hallgatóink (Cannes-ban is járt már olyan, aki alapképzésünkön végzett)
 • fotóidat, filmjeidet nyilvános eseményen mutatjuk be
 • fesztiválokon és rendezvényeken gyakorlatozhatsz
 • Erdély egyik legjobban felszerelt filmstúdiójában tanulhatod ki a szakmát
 • másodévesen rendezői, operatőri és audiovizuális kommunikáció szakirányokból választhatsz

A képzés célja

A filmművészet, fotóművészet, média szak olyan fiatalokat vár, akik érdeklődést mutatnak a filmek iránt, szeretnek fotózni, és már kipróbálták a filmezést is, vagy úgy érzik, örömmel készítenének filmet. Ha te is ezek közé tartozol, és ezt választod, akkor itt megismerkedhetsz a filmművészet alapjaival, megtanulhatod, hogyan kell a kamerát kezelni, az ötleteidből kész forgatókönyvet írni, filmet rendezni és operatőri munkát végezni.

Az elsőéves általános, alapozó képzés után háromféle szakosodási lehetőség közül választhatsz:

 1. film- és tévérendezői szakirány,
 2. film- és tévéoperatőri szakirány,
 3. audiovizuális kommunikáció (forgatóköny- és reklámírás, filmelmélet).

Mindhárom esetben számos érdekes és kreatív feladat révén sajátíthatod el az ezeknek a szakirányoknak megfelelő szakmák alapjait. Lehetőséged lesz egyéni és csoportos foglalkozásokon részt venni, illetve különböző versenyeken, diákfilm-fesztiválokon bemutatni és megméretni az általad készített munkákat. Első évtől kezdődően párhuzamosan folyik az elméleti és a gyakorlati jellegű felkészítés. Az elméleti tantárgyak révén megismerheted a film történetét és a film nyelvét, művészi lehetőségeit, tanulhatsz a reklámokról, a filmgyártás jogi szabályairól és a filmek menedzselésének módozatairól meg egyéb, az általános műveltséget gazdagító témákról. A gyakorlati jellegű képzés során a tanulmányi évek előrehaladtával egyre több időt fordítunk arra, hogy a hallgatók a műhelygyakorlatok és egyénre szabott feladatok elvégzésével megismerjék a filmkészítés technikáit, a klasszikusnak számító eljárásoktól a digitális képszerkesztésig, betekintést nyerjenek a filmezés alapját képező fotográfia világába, kísérletezzenek a filmek vágási-szerkesztési eljárásaival, majd komolyabb feladatokként saját kisfilmeket készítsenek, vagy egész estés élő tévéműsor szerkesztését, megszervezését és bemutatását is megvalósítsák.

Akit érdekel, tanulhat részletesebben az animációról vagy a dokumentumfilmezésről, az irodalmi adaptációkról, írhat filmkritikákat, dolgozhat szövegkönyveken filmek, reklámok részére. A szemináriumokon megvitatásra kerülnek az egyetemes filmművészet jelentős és érdekes alkotásai. A tanév végi szakmai gyakorlat keretében szervezett alkotótáborban a szaktanárok vezetésével intenzív csapatmunka folyik, amely során mindenki megtalálhatja a saját tehetségéhez leginkább illő feladatot. A XX. század elején Kolozsváron termékeny filmgyártó élet volt, amely olyan világhírű filmesek karrierjét indította el, mint például Korda Sándor (Sir Alexander Korda) vagy Kertész Mihály (Michael Curtiz). A XXI. század elején a filmművészet, fotóművészet, média szak keretében újból lehetőség nyílik felfedezni és teret adni azoknak a tehetségeknek, akik számára a film és a tévé világa jelent izgalmas és vonzó kihívást.

Főbb tantárgyak

Filmtörténet, Filmelmélet és filmelemzés, Vizuális nyelv, Fotográfia, Filmrendezés, Tévérendezés, Operatőri ismeretek, Vágás, Forgatókönyvírás és dramaturgia, Filmes marketing és menedzsment, Képelmélet, Művészettörténet.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A szak végzettjei képzettségük alapján tevékenykedhetnek film- és tévérendezőként, film- és tévéoperatőrként, televíziós műsorok szerkesztőiként-vágóiként, forgatókönyvíróként. Dolgozhatnak tévéstúdiókban, filmgyártó cégeknél, munkát vállalhatnak reklámügynökségeknél mint reklámírók vagy filmesek, állást kaphatnak az elektronikus és írott sajtóban.

Különleges szakmai rendezvények, amit a szak (is) szervez:

 1. belső szakmai jellegű pályázatok, amelyeket egy adott témakörben készülő filmek számára írunk ki (ilyen volt idén a Nyugat évfordulójra készült filmek csoportja);
 2. évente megrendezett ETDK, amelynek nyertesei továbbjuthatnak a magyarországi OTDK-ra és különleges elismerésben részesülhetnek;
 3. a tanszék a kolozsvári fFeST nemzetközi diákfilmfesztivál társszervezője;
 4. évente megrendezésre kerül a Nemzetközi Film- és Médiatudományi Konferencia, melyre az egész világból érkeznek résztvevők, s amelyen a fiatal kutatók, egyetemi oktatók mellett hallgatók is bemutatnak dolgozatokat.

A szakon működő diákkörök, szakmai tömörülések, műhelyek

A szakon működik a Fiatal Filmesek Műhelye, mely általában kéthetes rendszerességgel tartja üléseit, és célja, hogy a jelenlegi, filmeket készítő tehetséges hallgatók a már végzett hallgatókkal együtt saját filmjeiket egymás között megvitassák, véleményezzék, ötleteiket kicseréljék.

Különleges tanulmányi utak, nyári gyakorlatok

A nyári gyakorlatot minden évben alkotótábor formájában szervezzük meg, többnyire Kolozsvár környéki festői környezetben. Mindezek mellett a tehetséges diákok számára más lehetőségek is adottak, így pl. 2008-ban két médiás hallgató elkísérte az EU-szakos diákokat egy ötnapos brüsszeli tanulmányútra, amelyről egy rövid dokumentumfilmet forgattak.

Felvételi kritérium

 1. Szóbeli képességvizsga - 50% kizáró jellegű, a legkisebb átmenő jegy: 5-ös;

  felmérjük a felvételiző alapvető készségeit a képi látásmódra, kreatív látványtervezésre vonatkozóan. Kérdésekkel teszteljük a felvételizőnek a képkultúrában és a filmtörténetben való általános tájékozottságát, az audióvizuális kommunikáció, illetve a filmművészet jelenségeinek értelmezésére vonatkozó képességeit. amennyiben a felvételizőnek már van a szak jellegének megfelelő előzetes tevékenysége, hozhat magával: saját készítésű fényképet (max. 5 drb.) vagy filmet (VHS kazettán, CD-n, DVD-n, max. 15 perc), újságban, folyóiratban saját nevén publikált filmkritikát, működő html vagy flash web-oldal tervezetet, esetleg multimédiával kapcsolatos publikációt. (Fontos megjegyzés: ezek bemutatása azonban nem kötelező és nem feltétele a vizsgán való továbbjutásnak) digitális fotósorozat elkészítése a helyszínen.
  MINTA >>
   
 2. Filmelemzés (írásbeli) - 50% írásbeli vizsga (120 perces, több kérdést tartalmazó felmérés)

  fel­mér­jük, ­hogy ­a fel­vé­te­li­ző­nek ­van-e tuda­tos rálá­tá­sa ­a moz­gó­kép­kul­tú­ra jelen­sge­i­re, rendelke­zik-e ­egy mini­má­lis álta­lá­nos művelt­ség­gel, kre­a­tív elem­ző­kész­ség­gel álta­lá­ban a képkul­tú­ra ­és ­a film­mű­vé­szet terü­le­tén. a vizs­ga ­a követ­ke­ző típu­sú fela­da­to­kból áll: ­egy (­kb. 10–20 per­ces) leve­tí­tett filmrész­let értel­me­zé­se (­ez ­lehet játék­film, doku­men­tum­film, kis­film, illet­ve bár­mi­lyen műfa­jú film rész­le­te); ­az audio­vi­zuá­lis kom­mu­ni­ká­ció jelen­sé­ge­i­ben (film­mű­vé­szet, tele­ví­zió­zás, internet­hasz­ná­lat ­stb.) ­való tájé­ko­zott­ságot, értel­me­zé­si kész­sé­get fel­mé­rő kér­dé­sek.
  MINTA >>
   

Tipp: Olvas­suk ­el ­az aján­lá­so­kat! ­A vizs­gá­ra ­való fel­ké­szü­lés­ben ­sokat segít­het ­az aján­lott fil­mek ­és olvas­má­nyok isme­re­te, ­az aján­lott szem­pon­tok figyelembevétele.

 


Felvételi ­előkészítő: A SAPIENTIA EMTE Kolozsvári Karán működő Média Tanszék intenzív kurzusok formájában felvételi előkészítőt szervez, amely foglalkozásokat jelentenek filmelemzésből, filmtörténeti alapismeretekből, a fotózás és filmkészítés alapismereteiből, médiaismeretből stb. Részletekért katt ide.

Eseménynaptár

2020. február

KeSzCsSzVa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829