Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Kolozsvári Kar – kv.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hallgatóknak / Hallgatói tájékoztató /

Általános infók az egyetemről

Itt az egyetemről olvashatsz bővebb információt: kik a vezetői, hány helyszínen működik, vagy van-e hallgatói önkormányzata, illetve hogy milyen területeken jeleskedtek a diákjaink.

Mi is a Sapientia EMTE?
Hogyan épül fel az Egyetem?
Mi a helyzet az akkreditációval?
Mi az a Bologna-folyamat?

Kikkel van kapcsolatunk?
Mit kell tudnom a könyvtárról?
Mi az a HÖK?
Sikeres diákok
Kik az Egyetem vezetői?

Röviden az egyetemről

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) minőségre törő, versenyképes, a nemzetközi elvárásoknak is megfelelő egyetem, amelynek célja olyan szakemberek képzése, akik az egyetemi oklevél megszerzése után itthon és az európai közösség bármely országában megállják a helyüket. Az egyetem 2001 óta van jelen a romániai felsőoktatási intézmények között. Létrejöttét a magyar állam támogatása tette lehetővé.

A Sapientia EMTE három helyszínen működik – Csíkszeredában, Marosvásárhelyen és Kolozsváron. Jelenleg közel 2100 diák tanul az egyetemen mintegy 300 hazai oktató és külföldi vendégtanár irányításával.

Az egyetem szervezeti felépítése

Az egyetem központi hivatalai (a Rektori Hivatal, a Gazdasági Főigazgatóság, illetve az egyetemet fenntartó Sapientia Alapítvány) Kolozsváron működnek. A Csíkszeredai Karon jelenleg Könyvelés, Gazdaságtan, Marketing, Nyelv és irodalom, Gazdasági informatika szakok mellett a Szociológia, a Kommunikáció és PR, Ipari biotechnológia, a Közélelmezési és agroturisztikai mérnök-menedzser, az Élelmiszeripari mérnök és a Környezetmérnöki képzés folyik.

A Kolozsvári Kar keretében a Környezettudomány, a Jog, a Filmművészet, fotóművészet, média szak, valamint a Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szak működik. Mindegyik szakunkhoz tartozik már mesterképzés is, illetve a 2017/18-as tanévben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel partnerségben Doktori Iskolát indítottunk.

A Marosvásárhelyi Karon a Kommunikáció és közkapcsolatok, a Fordító és tolmács, az Informatika, a Mechatronika, a Számítástechnika, az Automatika és alkalmazott informatika, a Kertészmérnöki, a Távközlés, a Számítógépes művelettervezés és gyártásirányítás, az Egészségügyi szakpolitikák és szolgáltatások, valamint a Tájépítészet szakok működnek.

Az egyetem jogi helyzete

Az intézmény akkreditációs felmérését 2009 júniusában kérvényezte az egyetem. A felmérési eljárás lebonyolítása nyomán született pozitív szakvéleményezés eredményeként az ARACIS 2010. július 22-én döntött az intézményi akkreditáció jóváhagyásáról. E szakmai döntés után vált lehetővé az akkreditált egyetem törvény általi létrehozása, amelyhez a román kormány határozata és a parlamenti döntés is szükséges volt.

Románia parlamentjének képviselőháza 2012. február 28-i ülésén megszavazta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem akkreditálását, majd ezt a döntést 2012. március 30-án Traian Băsescu államfő is kihirdette. A döntés egy többéves folyamat lezárását jelenti: az egyetem felkerült az akkreditált felsőfokú oktatási intézmények listájára, és teljes jogú tagja lett az országos tanügyi rendszernek.

Az akkreditáció ugyanakkor azt is jelenti, hogy az egyetem nemcsak a felvételi és az oktatás megszervezésére jogosult, hanem a jövőben az államvizsga is a hatáskörébe tartozik, a hallgatók számára pedig a Tanügyminisztérium által elismert oklevelet és képzést igazoló okiratokat is kibocsáthat. Röviden ez azt jelenti, hogy az újonnan beiskolázott hallgatók immár az egyetemen államvizsgázhatnak és sapientiás diplomát kapnak.

Ugyanakkor a döntés az egyetemet feljogosítja arra, hogy mesteri és doktori képzéseket indítson, európai hallgatói és oktatói csereprogramokban vegyen részt, EU-s pályázatokon induljon, és élvezhesse a román állam támogatását is.

Csatlakozás a bolognai folyamathoz

A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás észszerű harmonizációja. E folyamat eredményeképpen a Bolognai Nyilatkozatot aláíró országok felsőoktatási rendszerei egy nagy európai rendszer, az Európai Felsőoktatási Térség részeivé válnak (2010-ig).
A tagországok felsőoktatási rendszerei közötti átjárhatóság, a képzési programok közötti szabadabb mozgás csak néhány a többciklusú képzés előnyei közül. Az egységessé váló Európában egyre többen készülnek külföldi továbbtanulásra, munkavállalásra. Emiatt szükség van egy olyan egységes rendszerre, amelyben mindenki tudja, hogy az adott oklevél és végzettség mire jogosít. Az Európai Felsőoktatási Térségben kiadott egyetemi okleveleket elismerik egész Európában. Az oktatás diákorientált és az oktatásszervezés az európai kreditrendszer alapján működik, mely lehetővé teszi a modern oktatási-tanulási módszerek bevezetését és a diákok mobilitását intézményeken belül és között.

Mit jelent a többciklusú képzési rendszer?

Az egységes Európai Felsőoktatási Térséghez történő csatlakozást szolgáló többciklusú képzés (alap-, mester- és doktori képzés) több választási lehetőséget teremt, ezzel több időt hagyva a hallgatóknak tanulmányaik során képességeik felismerésére.

Az első képzési szint az alapképzés (Bachelor, BA) mely 6-8 féléves. Fő célja, hogy lehetővé tegye a munkaerőpiacon való elhelyezkedést biztosító diploma megszerzését, ezért az alapképzés során a gyakorlati képzés kap nagyobb hangsúlyt. Ugyanakkor megfelelő elméleti alapozást nyújt a tanulmányok folytatásához mesterképzési ciklusban.

A második, az alapképzésre épülő ciklus a mesterképzés (Master fokozat, MA) általában 2-4 féléves, mely specializáltabb végzettséget ad, nagyobb elméleti hangsúllyal. A mesterképzés az előző, alapképzésben elsajátított ismeretek után többirányú szakosodásra ad lehetőséget. A többciklusú rendszer előnye, hogy bizonyos szakirányú alapképzés után nem csak az adott szakterülethez tartozó mesteri szint elvégzését engedi meg. Azaz pl. a humán alapképzettségűeknek is lehetőségük van a közgazdaságtudomány valamely szakterületén elvégezni a mesterképzést, ha megfelelnek a felvételi követelményeknek.

A mesterképzésnek két lehetséges folytatása van: a munkaerőpiac és a továbbtanulás. A harmadik, hároméves ciklus a doktori képzés (PhD, illetve DLA-fokozat), amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel.

E folyamatot követve a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem is átalakította képzési kínálatát: a 2005/2006-os tanévtől az érvényes kormányhatározatban (1175/2006, illetve 676/2007) meghatározott képzési ágak keretén belül a Sapientia EMTE alapszakokra szervez felvételit.

Nemzetközi kapcsolatok

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem együttműködési szerződést kötött a Debreceni Egyetemmel, a Budapesti Gazdasági Főiskolával, a Budapesti Corvinus Egyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, a komáromi Selye János Egyetemmel, a Nyíregyházi Főiskolával, a Kecskeméti Főiskolával, a soproni Nyugat-Magyarországi Egyetemmel, a Veszprémi Pannon Egyetemmel stb.

Az együttműködési kapcsolatrendszer kiépítése lehetőséget biztosít a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen folyó oktatás és tudományos kutatás fejlesztésére, vendégtanárprogramok, diákcsereprogramok lebonyolítására a társintézmények keretén belül.

A Könyvtár

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minden kara saját kari könyvtárral, olvasóteremmel és internethozzáféréssel rendelkezik. A könyvtárállomány folyamatosan új szakirodalommal, folyóiratokkal bővül. A könyvtárban található könyv- és folyóiratállományon kívül a Sapientia EMTE hálózatához csatlakozott minden számítógépről elérhető az Elektronikus Információ Szolgáltatás (www.eisz.hu), amelynek keretében a magyar Oktatási Minisztérium hozzáférést biztosít elektronikus információforrásokhoz, elektronikus folyóiratokhoz (EBSCO) a felsőoktatási intézmények számára. Az EISZ a világ kb. 20 000 elektronikus tudományos folyóiratának több mint felét lefedi.

Diákélet

A Sapientia EMTE mindhárom helyszínén működik a Hallgatói Önkormányzat (HÖK), amelynek alanyi jogon tagja minden, az egyetemre beiratkozott diák. A HÖK elsődleges célja a diákok érdekképviselete. A diákokat érintő kérdésekben az egyetem vezetősége és a diákképviselők közösen döntenek. A HÖK feladatai közé tartozik a diákélet megszervezése, különböző rendezvények, például gólyatábor és -bál, diáknapok, bulik, kosárlabda- és focimérkőzések, filmklub, táncház, társasági tánc, kézműves műhelyek, színjátszó kör, fiatal költők estje, Tudományos Diákköri Konferencia, tanulmányi körök stb. szervezése, diáklapok működtetése.

A HÖK szolgáltatói tevékenységet is folytat. Információs irodát működtet, ahol a diákok tanácsot kérhetnek a különböző egyetemi problémákkal kapcsolatosan. Lehetőséget teremt a tájékozódáshoz a külföldi ösztöndíjakról, a tanfolyamokról, diákmunkát közvetít, albérletkeresésben nyújt segítséget, diákújságot működtet.

A HÖK-öt pénzügyileg az egyetem támogatja, de ezen kívül egyéb forrásokból is (pályázatok stb.) gazdálkodhat.

Sikeres diákok

A Sapientia EMTE hallgatói komoly sikereket értek el különböző szakmai rendezvényeken. Az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciákról számos díjjal tértek haza az informatikus, szociálpedagógus, média szakos és közgazdász hallgatók, a legjobb hallgatók a Magyarországon megszervezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciára is továbbjutottak, ahol eredményesen szerepeltek és kiváló helyezéseket értek el.

A Filmművészet, fotóművészet, média szakos hallgatók a Sapientia EMTE által hagyományosan szervezett Filmművészeti Konferencián, de más hazai és nemzetközi filmszemléken is sikeresen szerepelnek. A legutóbbi siker Felméri Cecília végzős hallgatóé, aki a 39. Magyar Filmszemlén Kakukk című kisjátékfilmjével elnyerte az Edupress Oktatási Hírportál és az Országos Diákzsűri által felajánlott Legígéretesebb fiatal tehetség díjat. 2011. szeptember 19–23. között Călăraşiban tizenharmadjára megszervezett 7 Arte fesztivál nagydíja szintén Felméri Cecíliáé a Mátyás, Mátyásért, míg Visky Ábel Csobbanása a diákfilmes szekcióban dicséretet kapott.

Dunai László Filmművészet, fotóművészet, média szakos 2010-ben végzett hallgatónk, a 2014-es Cannes-i fesztiválra kijutott A kivégzés című film vágója volt.

2014-ben Gábor Loránd sapientiás hallgató alkotása nyerte a kolozsvári filmfesztivál (TIFF) helyi filmek versenyét, amelyre amatőr és profi filmkészítők is beneveztek. A verseny díját a fesztivál igazgatója, Tudor Giurgiu személyesen adta át a nyertesnek. A film, amely lenyűgözte a zsűrit az Adidaşi mărimea 36 címet viseli, egy fiatal rendező és környezetének életéből tartalmaz valós jeleneteket. 2015-ben pedig Bán József Filmművészet, fotóművészet, média szakos végzős hallgató, nyerte el a helyi filmek versenyének fődíját. 2016-ban Simó Ibolya Filmművészet, fotóművészet, média szakos volt hallgatónk elnyerte a helyi filmek versenyének fődíját.

2016-ban két diákunknak is volt egyéni fotókiállítása, Ilyés Zalánnak és Gál Emőkének.

Az egyetem vezetői

 • Dr. Dávid László, professzor, a Sapientia EMTE rektora
  e-mail:ldavid@ms.sapientia.ro
 • Dr. Balog Adalbert, professzor, a Sapientia EMTE rektorhelyettese
  e-mail: adalbert.balog@ms.sapientia.ro
 • Dr. Mara Gyöngyvér, docens, a Sapientia EMTE rektorhelyettese
  e-mail: maragyongyver@cs.sapientia.ro
 • Dr. Tonk Márton, professzor, a Sapientia EMTE Szenátusának elnöke
  e-mail: tonkmarci@sapientia.ro

Eseménynaptár

2021. március

KeSzCsSzVa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031