Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Kolozsvári Kar – kv.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Erasmus+ pályázati felhívás felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitására (STT) a 2016/2017-es tanévben

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet felsőoktatási munkatársak számára képzési célú Erasmus+ mobilitási támogatás elnyerésére a 2016/2017-es tanévben.

I. A pályázat célja: az Európai Unió Erasmus+ program keretén belül megvalósuló képzési célú mobilitási lehetőség biztosítása az EMTE oktatói, valamint adminisztratív és más, nem oktatói munkakörben dolgozó alkalmazottai számára. A képzési tevékenység formái: képzési célú eseményen való részvétel a fogadó intézményben (pl. továbbképző, tanfolyam, kivéve konferencia-részvétel), szakmai látogatás, közvetlen munkahelyi megfigyelésen történő részvétel, szakmai képzés.

Képzési célú mobilitás folytatható:

– az Európai Unió és más partnerországok olyan felsőoktatási intézményeiben, amelyekkel erre vonatkozó Erasmus+ intézményközi megállapodása (bilaterális szerződése) van egyetemünknek a mobilitás elkezdésének pillanatában (aktuális lista az I. sz. mellékletben, bármelyik szervezeti egységből lehet jelentkezni bármelyik kar által szerződött helyre, de túljelentkezés esetén előnyben lesz a szerződéstulajdonos kar munkatársa);

– egyéb külföldi munkaerő-piaci vagy oktatási, képzési állami vagy magánintézményben (pl. vállalkozás, közintézmény, kereskedelmi kamara, non-profit szervezet, alapítvány, egyesület, kutatóközpont, könyvtár, pályaválasztási tanácsadó szerv).

A képzési mobilitás hozzájárul a munkatársak személyes és szakmai fejlődéséhez, gyakorlati tudásuk fejlesztéséhez, lehetőséget nyújt továbbképzésre, tapasztalatcserére, bevált gyakorlatok átvételére, hallgatók szakmai gyakorlatának előkészítésére, elősegíti az intézményi együttműködést és erősíti a gazdasági szférával kialakított kapcsolatokat.

II. Ösztöndíj: A munkatársak a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesülnek, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába. A megélhetési támogatás mértéke a fogadó országtól függően (azon országokra vonatkozóan, amelyekkel jelen pillanatban képzésre vonatkozó intézményközi szerződésünk van):

– Dánia: 160EUR/nap;

– Franciaország, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Törökország: 140 EUR/nap;

– Németország, Portugália, Szlovákia, Spanyolország: 120 EUR/nap.

Az útiköltség támogatás egyszeri összeg, amely a küldő kar és a fogadó intézmény közötti egyirányú út távolsága alapján kerül kiszámításra az Európai Bizottság által kijelölt távolságkalkulátorral: 100–499 km között 180 EUR/fő, 500–1999 km között 275 EUR/fő, 2000–2999 km között 360 EUR/fő.

Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért – esetenként – szükség lehet egyéni vagy más anyagi hozzájárulásra is. Megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele, és nyertes pályázat esetén nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó a mobilitás ideje alatt nem részesül más uniós támogatásban.

III. A mobilitás megvalósításának periódusa: Jelen pályázat keretében 2016. szeptember 1. és 2017. október 15. között megvalósuló képzési mobilitásra lehet pályázni.

IV. A pályázás feltételei:

1. Erasmus+ képzési mobilitásra pályázatot nyújthatnak be:

– a Sapientia EMTE román állampolgárságú vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező, határozatlan vagy meghatározott időre szóló aktív munkaszerződéssel foglalkoztatott adminisztratív és más, nem oktatói munkakört betöltő alkalmazottai;

– a Sapientia EMTE adminisztratív vagy vezető beosztást is betöltő főállású oktatói, akik a fogadó intézményben adminisztratív munkájukkal kapcsolatos továbbképzésen vennének részt (adott tanévben csak akkor vehetnek részt képzési mobilitáson, hogyha nem vesznek részt oktatási mobilitáson).

2. A pályázónak a programban való részvételhez megfelelő nyelvtudással kell rendelkeznie.

3. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával és a pályázó munkakörével. A képzési mobilitás célja kizárólag a saját adminisztratív vagy más, nem oktatási jellegű munkakörrel kapcsolatos továbbképzési tevékenység lehet (az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet).

4. A képzési célúmobilitás időtartama nem lehet rövidebb 2 egymást követő munkanapnál, és nem lehet hosszabb 2 hónapnál, ugyanakkor a megpályázott maximális időtartam tekintetében figyelembe kell venni a bilaterális szerződésekben előírt időtartamokat is. A mobilitás időtartamába az utazási napok nem számítanak bele.

5. Felsőoktatási munkatársak Erasmus+ képzési mobilitási programja keretében nem lehet pályázatot benyújtani olyan országban megvalósuló képzési mobilitásra, ahol a pályázó állandó lakcíme van (a fogadó intézmény nem lehet a pályázó állandó lakóhelye szerinti országban).

V. Pályázati dokumentumok

A pályázatot elektronikusan kell elkészíteni, és nyomtatott formában, a szükséges aláírásokkal ellátva, egy eredeti példányban kérjük benyújtani a kari Erasmus koordinátornak, központi szervezeti egységek munkatársai esetén az intézményi Erasmus koordinátornak. A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

1Kitöltött pályázati űrlap, a dékán (központi szervezeti egység esetén a felettes) jóváhagyásával (II. sz. melléklet).

2Szakmai önéletrajz (magyarul vagy románul).

3Angol nyelven kitöltött, a dékán (központi szervezeti egység esetén a felettes) által is aláírt Staff Mobility for Training Mobility Agreement típusnyomtatvány (mobilitási egyezmény, munkaterv, III. sz. melléklet). (Nyertes pályázat esetén a végleges, angol nyelvű, mindhárom fél által eredetiben aláírt, a két intézmény bélyegzőjével ellátott munkaterv bemutatása feltétele az ösztöndíj folyósításának.)

4. Meghívó vagy fogadólevél a fogadó intézménytől (a pályázat benyújtásának pillanatában opcionális). Nyertes pályázat esetén a mobilitás megkezdése előtt kötelezően be kell mutatni az elektronikus formátumú vagy papír alapú, a mobilitás első napjához képest 45 napnál nem régebbi meghívót vagy fogadólevelet, amely tartalmazza a mobilitás konkrét periódusát is, ennek hiányában nem kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére.

A pályázati felhívás mellékletei:

I. sz. melléklet: az EMTE bilaterális szerződéseinek listája (STT mobilitások)

II. sz. melléklet: Pályázati űrlap (STT)

III. sz. melléklet: Staff Mobility for Training Mobility Agreement (STT)

Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el.

VI. Bírálati szempontrendszer:

Az elbírálás során a munkaterv és a szakmai önéletrajz kerülnek pontozása 1–10-ig terjedően, figyelembe véve az alábbi kritériumokat, elveket is:

– részvétel Erasmus tevékenységek vagy más nemzetközi tevékenységek szervezésében (pl. tanácsadás incoming/outgoing diákoknak/tanároknak, az Erasmus programmal kapcsolatos gazdasági vagy egyéb adminisztratív ügyintézés stb.);

– elkötelezettség, megbízhatóság;

– a Sapientia EMTE-n töltött szolgálati idő.

Előnyt élvez az a pályázó, aki még nem részesült Erasmus vagy Erasmus+ ösztöndíjban, illetve akinek csak korlátozott lehetőségei vannak más szakmai kiutazásra.

VII. Leadási határidő: 2016. június 15. szerda, 15 óra.

A pályázat eredményét a leadási határidőtől számított 20 munkanapon belül tesszük közzé az egyetem központi honlapján az Erasmus+ menüpont alatt.

Jelentkezni az Erasmus koordinátoroknál lehet:

Csíkszeredai Kar: Bors Hortenzia

Kolozsvári Kar: Albert Katalin

Marosvásárhelyi Kar: Szabadi Szidónia

Központi szervezeti egységek munkatársai (Rektori Hivatal, Gazdasági Főosztály, KPI): Páll Zita

 

Kolozsvár, 2016. május 20.

Eseménynaptár

2020. szeptember

KeSzCsSzVa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930