Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Kolozsvári Kar – kv.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Erasmus+ pályázati felhívás oktatási célú mobilitásra (STA)

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet oktatási célú Erasmus+ mobilitási támogatás elnyerésére a 2016/2017-es tanévben.

I. A pályázat célja: lehetőség biztosítása oktatási célú mobilitás (oktatási tevékenység) megvalósítására külföldi felsőoktatási intézményben, az Európai Unió Erasmus+ programjának keretén belül. Az oktatási mobilitás hozzájárul az oktató személyes és szakmai fejlődéséhez, és elősegíti a fogadó intézménnyel való együttműködést. A program keretében az Európai Unió országainak vagy más partnerországoknak olyan felsőoktatási intézményeiben lehet oktatási tevékenységet folytatni, amelyekkel az adott oktatási szakterületre érvényes Erasmus+ intézményközi megállapodása, bilaterális szerződése van egyetemünknek a mobilitás elkezdésének pillanatában (az aktuális lista az I. sz. mellékletben).

II. Ösztöndíj: Az oktatók a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesülnek, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába. A megélhetési támogatás mértéke a fogadó országtól függően (azon országokra vonatkozóan, amelyekkel jelen pillanatban intézményközi szerződésünk van):

– Dánia, Írország, Svédország: 160 EUR/nap;

– Franciaország, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Törökország: 140 EUR/nap;

– Németország, Portugália, Szlovákia, Spanyolország: 120 EUR/nap.

Az útiköltség támogatás egyszeri összeg, amely a küldő kar és a fogadó intézmény közötti egyirányú út távolsága alapján kerül kiszámításra az Európai Bizottság által kijelölt távolságkalkulátorral: 100–499 km között 180 EUR/fő, 500–1999 km között 275 EUR/fő, 2000–2999 km között 360 EUR/fő.

Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, deelőfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért – esetenként – szükség lehet egyéni vagy más anyagi hozzájárulásra is. Megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele, és nyertes pályázat esetén nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó a mobilitás ideje alatt nem részesül más uniós támogatásban.

III. A mobilitás megvalósításának periódusa: Jelen pályázat keretében 2016. szeptember 1. és 2017. október 15. között megvalósuló oktatási mobilitásra lehet pályázni. Oktatási mobilitásra csak a fogadó intézmény oktatási időszakában lehet kiutazni.

IV. A pályázás feltételei:

1. Erasmus+ oktatási mobilitásra pályázatot nyújthat be a Sapientia EMTE román állampolgárságú vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező főállású (azaz meghatározatlan időre kötött, aktív munkaszerződéssel alkalmazott), vagy teljes állást betöltő, meghatározott időre kötött munkaszerződéssel alkalmazott társult oktatója.

2. A pályázó oktatónak a programban való részvételhez megfelelő nyelvtudással kell rendelkeznie.

3. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával és a pályázó szakterületével. Az oktatási mobilitás célja kizárólag a fogadó intézményben végzett oktatás lehet (az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet).

4. Az oktatási mobilitás időtartama nem lehet rövidebb 2 egymást követő munkanapnál és 8 tanítási óránál, és nem lehet hosszabb 2 hónapnál, a megpályázott maximális időtartam tekintetében figyelembe kell venni a bilaterális szerződésekben rögzített időtartamokat. A mobilitás időtartamába az utazási napok nem számítanak bele.

5. Az Erasmus+ oktatási mobilitás program keretében nem lehet pályázatot benyújtani olyan országban megvalósuló oktatási tevékenységre, ahol az oktatónak állandó lakcíme van (a fogadó intézmény nem lehet a pályázó állandó lakóhelye szerinti országban).

V. Pályázati dokumentumok:

A pályázatot elektronikusan kell elkészíteni, és nyomtatott formában, a szükséges aláírásokkal ellátva, egy eredeti példányban kell benyújtani a kari Erasmus koordinátornak.

A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. Kitöltött pályázati űrlap, a tanszékvezető és a dékán jóváhagyásával (II. sz. melléklet).

2. Szakmai önéletrajz (magyarul vagy románul, a III. sz. melléklet szerint).

3. Angol nyelven kitöltött, a dékán által is aláírt Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement típusnyomtatvány (mobilitási egyezmény, munkaterv, IV. sz. melléklet). (Nyertes pályázat esetén a végleges, angol nyelvű, mindhárom fél által eredetiben aláírt, a két intézmény bélyegzőjével ellátott munkaterv bemutatása egyik feltétele lesz az ösztöndíj folyósításának.)

4. Meghívó vagy fogadólevél a fogadó intézménytől (a pályázat benyújtásának pillanatában opcionális). Nyertes pályázat esetén a mobilitás megkezdése előtt kötelezően be kell mutatni az elektronikus formátumú vagy papír alapú, a mobilitás első napjához képest 45 napnál nem régebbi meghívót vagy fogadólevelet, amely tartalmazza a mobilitás konkrét periódusát is, ennek hiányában nem kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére.

A pályázati felhívás mellékletei innen tölthetők le:

I. sz. melléklet: az EMTE bilaterális szerződéseinek listája (STA mobilitások)

II. sz. melléklet: Pályázati űrlap (STA)

III. sz melléklet: Szakmai önéletrajz minta

IV. sz. melléklet: Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement (STA)

Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el.

VI. Bírálati szempontrendszer:

Az elbírálás során a munkaterv és a szakmai önéletrajz kerül pontozásra, 1–10-ig terjedően, figyelembe véve az alábbi kritériumokat, elveket is:

– részvétel az Erasmus programok lebonyolításában (idegen nyelvű kurzusok megtartása beérkező külföldi hallgatók számára, Erasmus tevékenységek szervezésében való segédkezés, új kapcsolatok létrehozásának elősegítése stb.);

– részvétel az oktatási tevékenységen kívüli egyéb egyetemi feladatokban;

– a Sapientia EMTE-n töltött szolgálati idő.

Előnyt élvez az a pályázó, aki még nem részesült Erasmus vagy Erasmus+ ösztöndíjban, nem egyetemi vezető (tanszékvezetői vagy ennél magasabb beosztásban), illetve olyan vezető, aki aktívan részt vesz az Erasmus programok lebonyolításában.

VII. Leadási határidő: 2016. június 15. szerda, 15 óra

A pályázat eredményét a leadási határidőtől számított 20 munkanapon belül tesszük közzé az egyetem központi honlapján az Erasmus+ menüpont alatt.

Jelentkezni a kari Erasmus koordinátoroknál lehet:

Csíkszeredai Kar: Bors Hortenzia

Kolozsvári Kar: Albert Katalin

Marosvásárhelyi Kar: Szabadi Szidónia

 

Kolozsvár, 2016. május 24.

Eseménynaptár

2021. május

KeSzCsSzVa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31