Universitatea Sapientia – Facultatea de Științe și Arte, Cluj-Napoca – kv.sapientia.ro

sapientia.ro

Pagina principală / Pentru studenţi / Ghidul studentului /

Informaţii generale despre universitate

Poţi obţine informaţii detaliate despre instituţie: conducători, locaţii, organizaţia studenţilor etc.

Scurt despre Universitate
Structura organizatorică
Statutul juridic
Procesul Bologna
Relaţii internaţionale
Biblioteca
Viaţa studenţească
Studenţii de succes
Conducerea Universităţii

Scurt despre Universitate

Universitatea Sapientia este o universitate care corespunde tuturor standardelor internaţionale. Instituţia are ca scop formarea specialiştilor care, după obţinerea diplomei vor putea face faţă cerinţelor profesionale atât în ţară cât şi în străinătate. Universitatea este prezentă între instituţiile de învăţământ superior din România încă din anul 2001, datorită sprijinului Ungariei. La sediile din Miercurea Ciuc, Târgu Mureş şi Cluj-Napoca, Universitatea Sapientia are în prezent aproape 2100 studenţi şi circa 300 de cadre didactice în total din ţară şi din străinătate şi operează o reţea de 27 programe de studii în limba maghiară în domeniile economie, ştiinţe tehnice, umane, sociale şi naturale, respectiv arte.

Structura organizatorică

Birourile centrale ale Universităţii (Rectoratul, Direcţia Economică şi Fundaţia Sapientia) se află la Cluj-Napoca. Facultatea de Ştiinţe Economie, Socio-umane şi Inginereşti din Miercurea Ciuc, are şapte programe de studii: Contabilitate şi informatică de gestiune, Economie generală, Economia mediului, Economie agroalimentară, Marketing, Statistica si previziune economică, Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză, respectiv Literatură universală şi comparată - limba şi literatura engleză, aici se află şi specializările: Sociologie, Comunicare şi relaţii publice, Ingineria produselor alimentare, Ingineria şi protecţia mediului în industrie, Biotehnologii industriale, Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism.

În Cluj, la Facultatea de Ştiinţe şi Arte studenţii pot învăţa la programele de studii de licenţă: Ştiinţa Mediului, Drept, Relaţii internaţionale şi studii europene, respectiv Cinematografie, fotografie, media şi Drept.

La Târgu Mureş la Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste funcţionează specializările: Informatică, Mecatronică, Calculatoare, Automatică şi informatică aplicată, Tehnologia construcţiilor de maşini, Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, Horticultură, Peisagistică, Comunicare şi relaţii publice, Servicii şi politici de sănătate publică, Traducere şi interpretare.

Statutul juridic

Conform reglementărilor legale, Universitatea a solicitat declanşarea procedurii de evaluare externă în vederea acreditării instituţionale la 19 iunie 2009. Pe parcursul vizitei comisiei formată din 18 experţi ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), derulată în perioada 13-16 aprilie 2010 a fost evaluat gradul de îndeplinire a criteriilor şi standardelor de calitate. Datorită opiniei favorabile formulate, Consiliul ARACIS a propus acreditarea Univeresităţii Sapientia în şedinţa din 22 iulie 2010.

Parlamentul la şedinţa din 28 februarie 2012 a votat legea de înfiinţare a Universităţii Sapientia ca instituţie de învăţământ superior acreditată. Legea a intrat în vigoare numai după promulgarea acesteia de către Preşedintele României la 30 martie 2012 şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

Adoptarea acestui act normativ reprezintă un moment de importanţă majoră în viaţa universităţii, deoarece prin acest act ea devine o instituţie de învăţământ superior cu drepturi depline, care va putea organiza examen de finalizare a studiilor pentru absolvenţii propri, programe de studii de master şi de doctorat, de a emite diplome şi certificate, de a înfiinţa învăţământ la distanţă, participa la programe europene de cooperare şi mobilităţi, şi va avea dreptul, conform legii, la finanţare din bugetul de stat. Înfiinţarea prin lege a universităţii reprezintă totodată şi un pas determinant în întărirea sistemului de învăţământ superior în limba maghiară din România.

Procesul Bologna

Procesul de la Bologna are ca scop armonizarea învăţământului superior european. Conform Declaraţiei de la Bologna ţările semnatare devin parte al unui sistem european de învăţământ superior.

Interoperabilitatea şi circulaţia liberă între sistemele de învăţământ superior sunt numai câteva dintre avantajele pe care le oferă acest sistem. În Uniunea Europeană tot mai mulţi oameni doresc să participe la o educaţie în străinătate sau ocuparea forţei de muncă. Studentului, datorită Sistemului European de Credite Transferabile, îi este permis să se orienteze spre metode moderne de predare şi învăţare oriunde în Europa.

Ce este un sistem de formare multiciclu?

Conectarea la Spaţiul Unic European al Învăţământului Superior oferă mai multe posibilităţi de alegere şi astfel, mai mult timp ca studenţii să-şi identifice abilităţile.

Primul nivel de formare în domeniul educaţiei de bază (Bachelor, BA) este de 6-8 semestre. Obiectivul său principal este de a permite poziţionarea de piaţa forţei de muncă prin obţinerea unei diplome. Astfel educaţia de bază pune accent pe instruirea practică. În acelaşi timp, oferă şi o bază adecvată pentru continuarea studiilor de master.

Al doilea ciclu este cel de master (MA), care durează 2-4 semestre, şi care acordă o atenţie sporită teoriei. Ciclul oferă posibilitatea de a nu se specializa numai pentru domeniul specific, ci de a-şi creşte stăpânirea asupra mai multor domenii.

Masterul se poate continua prin aşezarea pe piaţa forţei de muncă respectiv de a-şi continua studiile prin al treilea ciclu, cu durata de trei ani: doctoratul (PhD sau DLA), care pregăteşte obţinerea unui grad academic.

Relaţii internaţionale

Universitatea Sapientia are contracte de colaborare cu următoarele instituţii: Universitatea din Debreceni, Colegiul Economic din Budapesta, Universitatea Corvinus din Budapesta, Universitatea din Pécs, Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, Universitatea Catolică Pázmány Péter din Budapesta, Universitatea Tehnică din Budapesta, Universitatea Selye János din Slovacia, Colegiul din Nyíregyháza, Colegiul din Kecskemét, Universitatea de Vest Ungaria, Universitatea Pannon din Veszprém, etc.

Biblioteca

Universitatea Sapientia are biblioteci proprii la fiecare facultate. Bibliotecile au sală de lectură şi acces la internet, şi sunt reînprospătate în mod continuu cu literatură de specialitate actuală şi reviste. Calculatoarele bibliotecii sunt conectate la Serviciul Electronic de Informare (www.eisz.hu), prin care Ministerul Maghiar al Educaţiei oferă universităţilor acces la surse electronice de informare, precum revistele electronice (EBSCO). EISZ acoperă mai mult de jumătate din toate revistele ştiinţifice sin lume (în jur de 20.000 reviste electronice).

Viaţa studenţească

În cele trei oraşe, unde Universitatea Sapientia îşi are sediile, studenţii au propria organizaţie, liga studenţilor. Scopul principal al Asociaţiei Studenţilor este reprezentarea intereselor. Studenţii sunt invitaţi de a decide în toate chestiunile de gestionare a universităţii. Responsabilităţile includ totodată şi organizarea diverselor evenimente (tabără şi balul pentru boboci, seri de joacă, meciuri de baschet şi fotbal, cluburi de film, de dans, ateliere, cerc de teatru, seara tinerilor poeţi, conferinţe ştiinţifice studenţeşti etc.).

Asociaţia studenţilor operează un birourile de informaţii, unde studenţii pot cere sfaturi în diverse probleme universitare, de a obţine detalii despre burse, cursuri de formare, ocuparea forţei de muncă.

Asociaţia Studenţilor este finanţat de Universitate, dar având personalitate juridică, poate accesa şi diferite fonduri independente.

Studenţii de succes

Studenţii Universităţii Sapientia au obţinut multe calificări la diferite evenimente ştiinţifice: Comumicările Studenţeşti din ţară şi din Ungaria, Olimpiada Comunicării Naţionale din Bucureşti (unde în 2005-ben au obţinut locul II) etc.

Studenţii de la Cinematografie, fotografie, media au succes la fiecare Conferinţa Internaţională de Studii de Film şi Media organizată de către departament, respectiv la festivaluri de film.

Conducerea Universităţii

Calendar de evenimente

ianuarie 2021

LuMaMiJoViDu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031