Universitatea Sapientia – Facultatea de Științe și Arte, Cluj-Napoca – kv.sapientia.ro

sapientia.ro

Pagina principală / Ştiri /

Apel de concurs pentru mobilități studențești Erasmus+ pentru studii, anul universitar 2020/21, semestrul II

1. Scopul general al concursului de granturi: sprijinirea activităților de mobilitate internațională a studenților într-o universitate dintr-o țară din Uniunea Europeană.
Scopul prezentului apel: sprijinirea acțiunilor de mobilitate a studenților pentru studii în semestrul II. al anului universitar 2020/2021 (durata: un semestru care cuprinde și sesiunea, minim 3 luni).
Numărul locurilor nu este limitat, lista locurilor disponibile pe facultăți se poate consulta la coordonatorii Erasmus+ din facultăți și la punctul 3. al prezentului apel de concurs.

2. Grantul acordat
Grantul se acordă în euro. Suma grantului se calculează în funcție de țara instituției primitoare și a perioadei de mobilitate.
Granturile acordate în anul universitar 2020/2021 semestrul II:
– Bulgaria, Croația, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Serbia, Slovacia, Turcia: 470 EUR/lună;
– Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Portugalia, Spania: 520 EUR/lună.

3. Condiții de participare
• Nu au dreptul să candideze pentru semestrul II:
       • studenții din anii terminali;
       • studenții reînmatriculați în anul universitar 2020/2021;
       • studenții aflați în prelungire de studii;
       • cei care în ciclul de studiu actual au participat anterior la mobilități dar nu și-au îndeplinit toate obligațiile contractuale.
• Dacă studentul este înscris în paralel la mai multe specializări, atunci poate să-și depună candidatura pentru toate specializările, dar poate primi bursă numai pentru una dintre specializări.
• Candidatul poate fi studentul/masterandul care:
         • are statut activ la Universitatea Sapientia, adică în semestrul actual este înscris, s-a înregistrat pentru acest an universitar în sistemul Neptun și are încheiat Contractul de studiu conform înțelegerii cu coordonatorul specializării; îndeplinește toate celelalte condiții ale concursului; studenții la studii de licență trebuie să aibă minim două semestre încheiate;
         • este cetăţean român, sau cetăţean străin care posedă certificat de înregistrare respectiv permis de       ședere valabil pe teritoriul României;
         • cunoaşte cel puțin la nivel mediu limba în care doreşte să studieze în străinătate (dacă limba de predare nu  va fi limba maghiară) și are acte doveditoare în acest sens;
         • programa de studiu/de specializare planificată în străinătate este compatibilă cu planul de învățământ al specializării studentului (nu se pot prelungi studiile din cauza bursei Erasmus+);
         • este de acord ca la nevoie să efectueze testarea online OLS a cunoștințelor de limbă atât înainte cât și după mobilitate, și să participe la cursurile online de limbă;
         • declară că, cunoaște și acceptă regulamentul de mobilitate Erasmus+ pentru studenți al Universității Sapientia, care este disponibil pe site-urile facultăților și pe site-ul principal al universității aici;
         • îndeplinește condițiile suplimentare impuse de Comisia Erasmus al facultății.
• Același student poate beneficia de grant Erasmus+ pentru o perioadă de maxim 12 luni în total pentru fiecare ciclu de studii (inclusiv granturile din perioada LLP și perioadele cu grant zero, mobilități de studii și de plasament), care include și perioada de mobilitate pentru care se candidează în cadrul prezentului concurs. Cei 12 luni se calculează cu calculatorul Erasmus+ și înseamnă 360 de zile (în cadrul programului Erasmus+ se consideră că fiecare lună are 30 de zile).
• Decizia pozitivă a Comisiei Erasmus din facultăți nu atrage după sine automat acordarea grantului, grantul se plătește numai după semnarea contractului de finanțare. Mobilitatea se va desfășura conform regulamentului de mobilitate valabil în momentul semnării contractului.
• Nu se poate încheia contract de finanțare cu studentul care la specializarea în cadrul căruia a primit bursa nu va avea minim 20 de credite pe semestru din disciplinele obligatorii şi opţionale, în ultimele două semestre anterioare mobilităţii privind (masteranzii din anul I de studii: se consideră semestrul anterior mobilității).
• Dacă după depunerea candidaturii sau după încheierea contractului de finanțare, în perioada de valabilitate al acesteia încetează statutul de student al participantului, atunci candidatura sau contractul de finanțare devine nul.
• Se poate candida pentru mobilități în universități cu care avem acorduri interinstituționale referitoare la domeniul de studiu al candidatului, lista acestora se poate consulta la coordonatorul din facultate și aici.

4. Modul de depunere al candidaturilor
• Candidaturile se trimite exclusiv în e-mail, la adresa coordonatorului Erasmus+ al facultății, prin documente în format PDF mărimea A4.
• Vă rugăm să trimiteți documentele într-un singur e-mail, menționând la subiect Candidatura Erasmsus+.
Fișa candidatului și declarația bilingvă de mobilitatea trebuie trimise în format PDF, iar dacă plasarea semnăturii nu poate fi rezolvată, atunci în e-mail vă rugăm să introduceți următorul text: „Declarație pe proprie răspundere / Subsemnatul/a……. (nume, prenume), CNP ……, declar pe proprie răspundere că datele cuprinse în fișa candidatului și declarația bilingvă de mobilitate atașate corespund realității. / Localitatea, data: ………… / Nume, prenume: …………”.
• Semnăturile originale ale candidatului sunt necesare pentru fișa candidatului și declarațiile transmise prin e-mail. Din acest motiv rugăm pe toți candidații să semneze în original aceste documente la coordonatorul Erasmus+ pe baza unei programări ulterioare (nu trebuie aduse listate). Fișa candidatului și declarațiile semnate în original vor fi condiția încheierii contractului de finanțare.

5. Documente necesare obligatorii și opționale:
1. Fişa candidatului. Formularul poate fi descărcat de aici, se trimite în format PDF, completat electronic sau cu mâna, semnat sau cu declarație de semnătură (vezi pct. 4). Se folosește exclusiv acest formular. Acordul și semnătura coordonatorului specializării se obține de către coordonatorul Erasmus+ al facultății pe baza fișei candidatului.
2. Declaraţie mobilitate Erasmus+. Formularlu poate fi descărcat de aici, se va completa în ambele limbi, se trimite în format PDF, semnat sau cu declarație de semnătură (vezi pct. 4). Se folosește exclusiv acest formular.
3. Copie xerox a cărţii de identitate; în cazul cetățenilor străini se trimite și o copie după Certificatul de înregistrare/permisul de ședere.
4. Curriculum Vitae – în format Europass, în limba în care studentul își va desfășura mobilitatea Erasmus+ (https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=ro).
5. Scrisoare de motivație – max. 2000 caractere (în limba în care își va desfășura mobilitatea în străinătate). Se trimite în format PDF, se acceptă fără semnătură.
6. Certificat de competență lingvistică din limba în care își va desfășura mobilitatea. Nu se solicită certificatul de competență lingvistică în cazul în care studentul aplică la o instituție primitoare unde limba de predare a mobilității va fi maghiara. Se trimite în format PDF.
7. opțional: Documente legate de activități ştiinţifice universitare, de ex. participări la conferințe ştiinţifice studenţeşti sau concursuri academice, prima și ultima pagină a publicațiilor, respectiv prima și ultima pagină a revistei/volumului unde a apărut publicația, alte adeverințe sau diplome de participare referitoare la activitățile profesionale.
8. opțional: Adeverințe referitoare la activități sociale, de ex. voluntariat, participare la diferite activități Erasmus, activități efectuate în scopul universității, etc.

Este obligatoriu depunerea tuturor documentelor care nu sunt opționale.

Dosarele incomplete nu se iau în considerare. Lipsa semnăturilor, lipsa de date, folosirea formularelor necorespunzătoare, nerespectarea termenului de predare duc la excluderea dosarului din concurs. Dosarele incomplete se pot completa în termen de 2 zile lucrătoare de la trimiterea solicitării.

Concomitent facultățile vor anunța pe site-urile web și pe aviziere următoarele informații: locurile la care se pot depune candidaturi, condițiile suplimentare de participare impuse de Comisia Erasmus al facultății (dacă este cazul, de ex. interviu), criteriile de selecție, membrii Comisiei Erasmus a facultății.

Candidaturile se pot trimite până vineri 9 octombrie 2020, orele 12:00.

Dosarele se trimit la adresa de e-mail al coordonatorului Erasmus+ din cadrul facultății:
• Miercurea Ciuc: Bors Hortenzia, borshortenzia@uni.sapientia.ro
• Cluj-Napoca: Sulyok Kármen, kv.erasmus@kv.sapientia.ro
• Târgu Mureș: Kovács Zsuzsa, sapierasmus@ms.sapientia.ro.

Cluj-Napoca, 23 septembrie 2020

Calendar de evenimente

ianuarie 2021

LuMaMiJoViDu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031