Universitatea Sapientia – Facultatea de Științe și Arte, Cluj-Napoca – kv.sapientia.ro

sapientia.ro

Pagina principală / Ştiri /

Concurs de selecție Erasmus+ mobilități STA pentru anul universitar 2020/2021 (KA103)

Apel de concurs pentru granturi Erasmus+:
acțiuni de mobilitate a personalului pentru predare (STA) în țările programului în anul universitar 2020/2021 (KA103)

I. Scopul concursului: Sprijinirea activităților de mobilități pentru predare a personalului didactic al Universității Sapientia într-o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene. Mobilitățile de predare contribuie atât la dezvoltarea personală și profesională a participantului, cât și la dezvoltarea relațiilor cu instituții din străinătate. Mobilitățile pentru predare trebuie să aibă loc într-o instituție gazdă cu care Universitatea Sapientia are acord interinstituțional cu privire la domeniul de specializare al participantului în momentul începerii activității de mobilitate (lista actuală în Anexa I).

II. Grantul: Participanții la mobilități Erasmus+ pentru predare vor primi un grant ca o contribuție la costurile de transport și de ședere pe durata perioadei petrecute în străinătate. Contribuția la costurile de ședere variază în funcție de țara gazdă:
– Danemarca, Irlanda, Suedia: 180 EUR/zi;
– Cipru, Franța, Germania, Italia, Portugalia, Spania: 160 EUR/zi;
– Bulgaria, Croația, Letonia, Lituania, Polonia, Serbia, Slovacia, Turcia, Ungaria: 140 EUR/zi.
Contribuția la costurile de transport sprijină călătoria dus-întors și este o sumă fixă care depinde de distanța unei călătorii dus între instituția de origine și instituția gazdă, calculat cu calculatorul de distanțe al Comisiei Europene, după cum urmează: între 100 și 499 km 180 EUR/participant, între 500 și 1999 km 275 EUR/participant, între 2000 și 2999 km 360 EUR/participant.
Există posibilitatea ca grantul să nu acopere toate cheltuielile mobilității, este permisă co-finanțarea din orice sursă non-UE, participantul va trebui să dea o declarație conform căreia în timpul mobilității nu va beneficia de alte surse de finanțare acordate din fonduri ale Uniunii Europene pentru acoperirea cheltuielilor.

III. Acțiunile de mobilitate pentru predare
1. Perioada de realizare: În cadrul prezentului concurs se poate candida pentru mobilități de predare care se vor realiza în perioada 14 septembrie 2020 și 15 octombrie 2021. În cazul mobilităților pentru predare grant se poate da exclusiv pentru zilele lucrătoare din cadrul perioadelor în care se desfășoară activități didactice în instituția gazdă. Mobilitățile executate în zile de vacanță sau zile nelucrătoare pot fi numai cu grant zero, cu excepția cazului în care în invitație apare în mod explicit că în aceste zile vor avea loc activități de predare.
Fiecare participant are responsabilitatea de a se informa din timp despre perioadele în care se desfășoară activități didactice la instituția de primire.
Condiția mobilității pentru predare este prezența personală la instituția gazdă. Dacă în contextul pandemiei Comisia Europeană va modifica acest criteriu, vom publica anunțul.
2. Mobilitățile se vor desfășura conform regulamentelor valabile în momentul încheierii contractului pentru finanțare.
3. Mobilitățile pentru predare pot fi simple sau combinate.
Mobilități STA simple:
– scopul mobilității poate să fie exclusiv acțiune de predare în instituția gazdă;
– durata mobilității pentru predare este de minim 2 zile lucrătoare consecutive și cuprinde minim 8 ore de predare.
Mobilități STA combinate:
– pe lângă acțiune de predare în instituția gazdă scopul mobilității este și participarea la activități de formare a competențelor pedagogice și de proiectare a programelor de învățământ, acest lucru trebuie specificat și în Mobility Agreement;
– durata mobilității pentru predare este de minim 2 zile lucrătoare consecutive și pe lângă activitățile de formare cuprinde minim 4 ore de predare.

IV. Condiții de participare:
1. Poate candida oricare cadru didactic titular (angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată), sau cadru didactic asociat (cu normă întreagă și contract de muncă pe perioadă determinată) cu cetățenie română, sau cetățenie străină cu permis de ședere valabil. Contract de finanțare se va încheia exclusiv cu cadre didactice care vor avea contact de muncă activ la momentul respectiv.
2. Candidatul trebuie să aibă cunoștințe de limbi străine adecvate.
3. Proiectul de lucru al candidaturii trebuie să fie compatibilă cu scopul mobilității și domeniul de specializare al candidatului (vezi III.3). Acțiunile de cercetare și participarea la conferințe nu sunt eligibile.
4. Se poate candida numai pentru locurile anunțate pentru specializarea candidatului. În cazul în care se candidează pentru o mobilitate care nu este cuprins în Anexa I, candidatura poate fi acceptată numai cu condiția încheierii acordului inter-instituțional respectiv până la începutul mobilității, cu contribuția activă a candidatului.
5. În privința duratei maxime a mobilității se ia în considerare și duratele cuprinse în acordurile interinstituționale. Zilele alocate transportului nu sunt considerate zile de mobilitate.
6. În cadrul prezentului apel de concurs nu se pot depune candidaturi pentru mobilități de predare care se vor desfășura în România sau în țara în care candidatul își are reședința.

V. Documente necesare:
În contextul pandemiei COVID-19 dosarele de candidatură se vor trimite electronic la adresa de e-mail a coordonatorului Erasmus+ din facultate, cuprinzând documente lizibile, în format .pdf mărimea A4.
La subiectul e-malului vă rugăm să menționați tipul candidaturii (mobilitate E+ STA), și vă rugăm să trimiteți toate documentele aferente dosarului într-un singur e-mail.
Dosarul trebuie să cuprindă următoarele:
1. Formular de aplicație completat (Anexa II).:
- semnătura candidatului trebuie să apară pe formular, iar dacă acest lucru nu se poate executa, atunci în e-mail trebuie introdus următoarea declarație: „Declarație pe proprie răspundere / Subsemnatul/a ……. (nume, prenume conform CI), CNP ……, declar pe proprie răspundere că datele cuprinse în formularul de aplicație alăturat corespund realității. / Localitatea, data: ………… / Nume, prenume: …………”;
- semnătura directorului de departament nu trebuie să apară pe formularul de aplicație trimis, acordul pentru depunerea candidaturii trebuie solicitat prin e-mail de către candidat, și răspunsul se trimite coordonatorului Erasmus+  împreună cu dosarul de candidatură, nu se acceptă dosare fără acordul directorului de departament;
- semnătura decanului nu trebuie să apară pe formularul de aplicație trimis, din cauza situației extraordinare acordul decanului pentru depunerea candidaturilor va fi solicitat de către coordonatorului Erasmus+ al facultății, și se vor înregistra numai candidaturile aprobate de către decan.
Rugăm pe toți candidații să semneze în original formularul de aplicație la coordonatorul Erasmus+ al facultății imediat ce contactul direct va fi din nou posibil (nu trebuie aduse listate). Formularul de aplicație semnat în original va fi condiția încheierii contractului de finanțare.
2. „Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching” (proiect de lucru și acord de mobilitate, Anexa III) în limba engleză. Semnăturile în această etapă nu sunt obligatorii.

Anexele prezentului apel de concurs se pot descărca de aici:
Anexa I: Lista acordurilor interinstituționale pe facultăți (mobilități STA)
Anexa II: Formular de aplicație 2020/2021 (KA103, STA)
Anexa III: Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement (STA)

Nu sunt acceptate dosare incomplete, dosare care nu corespund condițiilor de participare sau care sosesc după termenul de depunere a candidaturilor.

VI. Criterii de selecție:
Vor fi evaluate:
– proiectul de lucru
– participare la derularea programelor Erasmus+ (cursuri de limbi, noi legături academice, organizare evenimente etc.);
– participare la activități nedidactice în cadrul universității;
– vechimea în cadrul Universității Sapientia.
Are prioritate candidatul care încă nu a primit grant Erasmus+, nu este în poziție de conducere (director/șef departament sau în poziții superioare acestuia), sau este în poziție de conducere dar a participat activ la derularea programelor Erasmus.

VII. Perioada de trimitere a candidaturilor: joi 04 iunie – miercuri 17 iunie 2020, ora 12:00

Dosarele se trimit la adresa de e-mail a coordonatorilor Erasmus+ din cadrul facultăților:
Miercurea Ciuc: Bors Hortenzia, borshortenzia@uni.sapientia.ro
Cluj-Napoca: Sulyok Kármen, kv.erasmus@kv.sapientia.ro
Târgu Mureș: Kovács Zsuzsa, sapierasmus@ms.sapientia.ro.


Cluj-Napoca, 03 iunie 2020

Calendar de evenimente

ianuarie 2021

LuMaMiJoViDu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031