Universitatea Sapientia – Facultatea de Științe și Arte, Cluj-Napoca – kv.sapientia.ro

sapientia.ro

Pagina principală / Ştiri /

Concurs de selecție Erasmus+ mobilități STT pentru anul universitar 2020/2021 (KA103)

Apel de concurs pentru granturi Erasmus+:
acțiuni de mobilitate a personalului pentru formare (STT) în țările programului în anul universitar 2020/2021 (KA103)

I. Scopul concursului: sprijinirea acțiunilor de mobilități pentru formare a personalului nedidactic și didactic al Universității Sapientia într-o instituție dintr-o țară participantă la program în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene. Acțiunile de mobilitate pentru formare sprijinite pot avea următoarele forme: participare la evenimente de formare profesională în cadrul instituției gazdă (cu excepția conferințelor), vizită de lucru cu scop de formare profesională, formare profesională prin observare directă a procesului de lucru etc. În cazul cadrelor didactice Universitatea Sapientia sprijină cu prioritate acțiunile de mobilitate pentru predare, care pot avea în componență sesiuni de formare a competențelor pedagogice și de proiectare a programelor de învățământ.
Instituțiile gazdă pot fi:
– instituții de învățământ superior din țările participante la program cu care avem acorduri interinstituționale în momentul începerii mobilității (lista actuală în Anexa I), sau alte instituții în domeniul educației;
– instituții, organizații publice sau private dintr-o țară participantă la program, organizații non-profit, instituții de cercetare, biblioteci etc.
Mobilitățile pentru formare contribuie la dezvoltarea personală și profesională a participantului, la acumularea de noi cunoștințe profesionale, oferă posibilități de formare profesională și schimb de bune practici, posibilități de pregătire a mobilităților studențești pentru plasament, ajută la dezvoltarea relațiilor dintre instituții și a relațiilor cu sfera economică.

II. Grantul: Participanții la mobilități Erasmus+ pentru formare vor primi un grant ca o contribuție la costurile de transport și de ședere pe durata perioadei petrecute în străinătate. Contribuția la costurile de ședere variază în funcție de țara gazdă:
– Danemarca, Irlanda: 180 EUR/zi;
– Cipru, Franța, Germania, Italia, Portugalia, Spania: 160 EUR/zi;
– Bulgaria, Croația, Letonia, Lituania, Polonia, Serbia, Slovacia, Turcia, Ungaria: 140 EUR/zi.
Contribuția la costurile de transport sprijină călătoria dus-întors și este o sumă fixă care depinde de distanța unei călătorii dus între instituția de origine și instituția gazdă, calculat cu calculatorul de distanțe al Comisiei Europene, după cum urmează: între 100 și 499 km 180 EUR/participant, între 500 și 1999 km 275 EUR/participant, între 2000 și 2999 km 360 EUR/participant.
Există posibilitatea ca grantul să nu acopere toate cheltuielile mobilității, este permisă co-finanțarea din orice sursă non-UE, participantul va trebui să dea o declarație conform căreia în timpul mobilității nu va beneficia de alte surse de finanțare acordate din fonduri ale Uniunii Europene pentru acoperirea cheltuielilor.

III. Perioada de realizare a acțiunilor de mobilitate: În cadrul prezentului concurs se poate candida pentru mobilități de formare care se vor realiza în perioada 14 septembrie 2020 și 15 octombrie 2021.
Condiția mobilității pentru formare este prezența personală la instituția gazdă. Dacă în contextul pandemiei Comisia Europeană va modifica acest criteriu, vom publica anunțul.
Mobilitățile se vor desfășura conform regulamentelor valabile în momentul încheierii contractului pentru finanțare.

IV. Condiții de participare
1. Au dreptul să candideze:
– personalul administrativ și personalul didactic auxiliar al Universității Sapientia cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, sau contract de muncă cu normă întreagă pe perioadă determinată, cu cetățenie română, sau cetățenie străină cu permis de ședere valabil; în cazuri excepționale conducătorii unităților pot decide acceptarea candidaturii personalului de întreţinere şi operaţional;
– cadrele didactice titulare care au sarcini administrative sau poziții de conducere și care vor să participe la mobilități de formare profesională legat de munca administrativă (într-un anumit an universitar un cadru didactic poate participa la mobilitate pentru formare numai dacă nu participă la mobilitate pentru predare).
Contract de finanțare se va încheia exclusiv cu angajați care vor avea contact de muncă activ la momentul respectiv.
2. Candidatul trebuie să aibă cunoștințe de limbi străine adecvate.
3. Proiectul de lucru al candidaturii trebuie să fie compatibil cu scopul mobilității și domeniul de lucru al candidatului. Scopul mobilității poate să fie exclusiv acțiune de formare profesională în instituția gazdă, în strânsă legătură cu domeniul de lucru al participantului. Acțiunile de cercetare și de participare la conferințe nu sunt eligibile.
4. Durata mobilităților pentru formare este de minim 2 zile lucrătoare consecutive, în privința duratei maxime pentru care se candidează trebuie avut în vedere duratele cuprinse în acordurile interinstituționale. Grant se poate da numai pentru zilele care se consideră zile lucrătoare în țara gazdă. Zilele alocate transportului nu sunt considerate zile de mobilitate.
5. În cadrul prezentului apel de concurs nu se pot depune candidaturi pentru mobilități de formare a personalului care se vor desfășura în România sau în țara în care candidatul își are reședința.

V. Documente necesare
În contextul pandemiei COVID-19 dosarele de candidatură se vor trimite electronic la adresa de e-mail a coordonatorului Erasmus+ din facultatea de care aparține candidatul (colegii din cadrul Rectoratului își vor trimite candidatura coordonatorului instituțional Erasmus+), cuprinzând documente lizibile, în format .pdf mărimea A4.
La subiectul e-malului vă rugăm să menționați tipul candidaturii (mobilitate E+ STT), și vă rugăm să trimiteți toate documentele aferente dosarului într-un singur e-mail.
Dosarul trebuie să cuprindă următoarele:
1. Formular de aplicație completat (Anexa II).:
- semnătura candidatului trebuie să apară pe formular, iar dacă acest lucru nu se poate executa, atunci în e-mail trebuie introdus următoarea declarație: „Declarație pe proprie răspundere / Subsemnatul/a ……. (nume, prenume conform CI), CNP ……, declar pe proprie răspundere că datele cuprinse în formularul de aplicație alăturat corespund realității. / Localitatea, data: ………… / Nume, prenume: …………”;
- în cazul colegilor de la facultăți: semnătura decanului nu trebuie să apară pe formularul de aplicație trimis, din cauza situației extraordinare acordul decanului pentru depunerea candidaturilor va fi solicitat de către coordonatorului Erasmus+ al facultății, și se vor înregistra numai candidaturile aprobate de către decan.
- în cazul colegilor din cadrul Rectoratului: semnătura superiorului direct nu trebuie să apară pe formularul de aplicație trimis, acordul pentru depunerea candidaturii trebuie solicitat prin e-mail de către candidat, și răspunsul se trimite coordonatorului Erasmus+ împreună cu dosarul de candidatură, nu se acceptă dosare fără acordul superiorului.
Rugăm pe toți candidații să semneze în original formularul de aplicație la coordonatorul Erasmus+ competent imediat ce contactul direct va fi din nou posibil (nu trebuie aduse listate). Formularul de aplicație semnat în original va fi condiția încheierii contractului de finanțare.
2. „Mobility Agreement – Staff Mobility for Training” (proiect de lucru și acord de mobilitate, Anexa III) în limba engleză. Semnăturile în această etapă nu sunt obligatorii.

Anexele prezentului apel de concurs se pot descărca de aici:
Anexa I: Lista acordurilor interinstituționale pe facultăți (mobilități STT)
Anexa II: Formular de aplicație 2020/2021 (KA103, STT)
Anexa III: Mobility Agreement – Staff Mobility for Training (STT)

Nu sunt acceptate dosare incomplete, dosare care nu corespund condițiilor de participare sau care sosesc după termenul de depunere a candidaturilor.

VI. Criterii de selecție:
Vor fi evaluate:
– proiectul de lucru;
– participare la derularea programelor Erasmus+ sau a altor programe internaționale (consiliere participanți outgoing și incoming, lucru administrativ-economic în legătură cu programul Erasmus+ etc.);
– loialitate, angajat de încredere;
– vechimea în cadrul Universității Sapientia.
Are prioritate candidatul care încă nu a beneficiat de grant Erasmus+, sau are posibilități reduse de a participa la activități de formare profesională în străinătate.

VII. Perioada de trimitere a candidaturilor: joi 04 iunie – miercuri 17 iunie 2020, ora 12:00

Dosarele se trimit la adresa de e-mail a coordonatorilor Erasmus+:
Miercurea Ciuc: Bors Hortenzia, borshortenzia@uni.sapientia.ro
Cluj-Napoca: Sulyok Kármen, kv.erasmus@kv.sapientia.ro
Târgu Mureș: Kovács Zsuzsa, sapierasmus@ms.sapientia.ro.
Rectorat: Páll Zita, erasmus@sapientia.ro.

Cluj-Napoca, 03 iunie 2020

Calendar de evenimente

ianuarie 2021

LuMaMiJoViDu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031