Mi a HÖK?

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Mi a HÖK?

A Hallgatói Önkormányzat az egyetem hallgatóinak érdekvédelmi szervezete, melynek tagja lehet az egyetem minden hallgatója. A HÖK elnökét és képviselőit a hallgatók választják meg, ennek során minden hallgató választó, illetve választható.

A HÖK, mint önálló jogi személyiség, Szervezeti és működési szabályzatát maga alkotja meg. A HÖK működéséhez és a szabályzatban meghatározott feladatok elvégzéséhez a tárgyi és anyagi feltételeket az egyetem vezetése biztosítja, amelyek jogszerű felhasználását a rektor ellenőrzi.

A HÖK a támogatásból, továbbá adományokból és más forrásokból – a jogszabályok előírásai szerint – önállóan, a Szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon gazdálkodik. A HÖK dönt minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, egyetemi szabályzat, határozat, valamint saját Szervezeti és működési szabályzata a hatáskörébe utal, illetve javaslatot tesz és véleményez minden olyan ügyben, ami a hallgatókat érinti.

A Hallgatói Önkormányzat jogai:

  • a HÖK szabályzatában meghatározott választás alapján képviselők küldése a Szenátusba, a Kari Tanácsba, valamint más vezető testületekbe, valamint részvétel az állandó munkabizottságok munkájában
  • javaslat a szabadon választható tantárgyak bevezetésére
  • részvétel a tudományos és szakmai diákkörök szervezésében
  • az oktatói munka hallgatói véleményezése
  • a hallgatók hazai és külföldi oktatási, kulturális és tudományos képzési kapcsolatainak építése
  • részvétel a hallgatók tanulmányi, ösztöndíj és támogatási ügyeinek intézésében
  • részvétel a diákotthonok vezetésében
  • kulturális, szociális szervezeti egységek létesítése, irányítása, a lehetőségek függvényében.

A HÖK ugyanakkor más feladatok ellátására is felkérhető. A HÖK az egyetem (kar) más szerveivel együttműködve a Szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon látja el a feladatát.

Hírek
2023-12-05
2023-12-05
2023-11-29
2023-11-28
Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Kolozsvári Kar

Cím: 400193 Kolozsvár, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., Kolozs megye, Románia

Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069

E-mail: office@kv.sapientia.ro

btz webdesign