Kölcsönzés

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Kölcsönzés

A kiadványokra, dokumentumokra a könyvtár számítógépes online katalógusában lehet rákeresni. Az olvasótermi példányokat csak a könyvtárban lehet használni. A kölcsönzéshez szükséges a könyvtári igazolvány felmutatása, az igazolvány csak személyesen használható.

A kölcsönzés feltételei

A könyvtárba beiratkozott belső felhasználónak (az egyetem oktatói, hallgatói és alkalmazottai) jogában áll a kölcsönözhetőként besorolt dokumentumokat kikérni a következő feltételek mellett:

  • érvényes olvasójeggyel rendelkezik;
  • nincs nála lejárt határidejű kölcsönzött dokumentum;
  • nem tartozik késedelmi díj kifizetésével.

Azon hallgatók esetében, akik a Kolozsvári Karon nem adtak le eredeti okleveleket, a Kari Tanács döntése értelmében 150 lejes garancia letétele szükséges ahhoz, hogy a könyvtárból könyvet lehessen kölcsönözni. Ezt az összeget a hallgatói jogviszony megszűnésének pillanatában a hallgató visszakapja. Azon hallgatók, akik a garanciaalap befizetését valamilyen okból nem tudják/nem akarják teljesíteni, ezt a kötelezettséget kiválthatják azzal, hogy egy eredeti iratot helyeznek letétbe a Kolozsvári Kar titkárságán.

Az egyetemen tanuló ERASMUS+ programmal érkező diákok ugyanazokkal az olvasói jogosultságokkal rendelkeznek, mint az egyetem rendes hallgatói. Kijelentkezéskor a hallgató csak azután kapja meg a távozáshoz szükséges iratait, miután a könyvtárból kijelentkezett, ehhez szükséges a kijelentkezési okmány lepecsételtetése a könyvtárban.

Kölcsönzés szempontjából könyvtárunk a hallgatók számára két dokumentumkategóriát különböztet meg:

  • kölcsönözhető dokumentumok: egy hétre kölcsönözhetők. Az egyetemi jegyzetnek számító könyvek esetében a kölcsönzési határidő egy hónap.
  • nem kölcsönözhető dokumentumok (a piros színű raktári jelzettel ellátott könyvek: a könyvtár állományában csak egy példányban megtalálható szakkönyvek és folyóiratok, referens anyagnak számító dokumentumok, a kézikönyvek: lexikonok, enciklopédiák, szótárak, atlaszok, albumok, DVD-k).

A kölcsönzött dokumentumokat a határidő megjelölésével a könyvtáros az olvasó elektronikus törzslapjára vezeti fel. Egy hallgatónál egy időben legtöbb öt kölcsönzött dokumentum lehet, ugyanakkor egy bizonyos címből egy időben csak egy példány lehet nála, míg egy oktatónál egy időben maximálisan tíz (rendkívüli esetekben ennél is több) dokumentum lehet. Az oktatók számára érvényes maximális kölcsönzési határidő: 6 hónap. Ha ez idő alatt a könyvtárban igénylik a kölcsönzött dokumentumokat, az oktatóknak – könyvtárosi felszólításra – kötelességük visszahozni azokat.

Fontos! A belső használatra összeállított előadásvázlatok és egyéb fénymásolatok NEM kölcsönözhetők. A szolgálatos könyvtárosnak jogában áll esetenként különleges kölcsönzési feltételeket megszabni (pl. gyakran igényelt, kevés példányszámú könyvek esetében). Indokolt estekben a Könyvtár a kölcsönzési határidő lejárta előtt visszakérheti a kikölcsönzött dokumentumokat.

 

A kölcsönzés időtartama

  • Sapientia EMTE oktatói: 1 hónap/max. 10 db;
  • Sapientia EMTE hallgatói: 1 hét, valamint 1 hónap az egyetemi jegyzetnek számító könyvek esetében/max. 5 db.
  • „Éjszakai” kölcsönzés: az egy példányszámban megtalálható szakkönyvek és folyóiratok este 19:00 órától másnap reggel 9:00 óráig kölcsönözhetők.

Hosszabbítás: Egy dokumentum kölcsönzési ideje csak akkor hosszabbítható, ha az illető dokumentumra nincs igény. A kölcsönzés időtartama a határidő lejárta előtt hosszabbítható meg személyesen, telefonon vagy e-mailben. Egy dokumentum esetében közvetlenül egymás után legtöbb két hosszabbítás engedélyezett.

A késve visszahozott könyvekre a türelmi idő lejárta után (3 munkanap) késedelmi díjat számítunk fel, amelynek értéke 50 bani/nap/dokumentum. A büntetés összege nem haladhatja meg a törvény által előírt mértéket, esetünkben 45,00 lejt.

A kölcsönzés szabályairól, egyéb szolgáltatásaink igénybevételéről bővebben a Könyvtárhasználati szabályzatban lehet olvasni.

Hírek
2023-01-27
2023-01-26
2023-01-25
2023-01-20
Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Kolozsvári Kar

Cím: 400193 Cluj-Napoca, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., Kolozs megye, Románia

Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069

E-mail: office@kv.sapientia.ro

btz webdesign