Jog szak

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Alapképzés Jog szak
Helyek száma
20Tandíjmentes hely
20Költség-hozzájárulásos hely
Költség-hozzájárulás összege
550euró/év
Képzés időtartama
4év
A felvételi jegy összetétele
100%az érettségi vizsga átlaga
Beiratkozási időszak
2024.07.08.–
2024.07.19.
Jog szak
Jog szak
Jog szak

A tanszék honlapja: http://jog.sapientia.ro
Tudományterület: Jogtudományok
Képzési ág: Jog
Képzés időtartama: 8 félév (4 év)
Tandíj: 550 EUR/év
Évente meghirdetett helyek száma: 20 tandíjmentes, 20 költség-hozzájárulásos
Beiratkozási díj: 150 lej

FONTOS IDŐPONTOK ITT 

Mit kell tudnod róla?

  • kétnyelvű, román-magyar képzésnek köszönhetően megérted a jogot;
  • román nyelvű versenyképes szaktudást szerzel;
  • a Collegium Iuridicum szakkollégiumban kedvezményes lakhatási lehetőséget biztosítunk a  legjobb felvételizőknek;
  • nagy hangsúly van a gyakorlaton, a perszimulációkon, tudományos programokon és szakmai kirándulásokon;
  • egyetem utáni bírói, ügyészi, ügyvédi szakvizsgákra felkészítő programokat kínálunk.

A képzés célja

A szak célja a korszerű és gyakorlatias jogi szakismereteket átadása. A végzett hallgató ismeri a román jogrendszer fő jogterületeit és az alapvető jogintézményeket, elméleti és gyakorlati ismeretei alkalmassá teszik a jogászi tevékenységre. A szak koncepciója két szempontból is újszerű a más karokon folyó jogi oktatáshoz viszonyítva.

A képzés kétnyelvű, román-magyar képzés. A kétnyelvűség pontosan megtervezett: egyes tárgyak (polgári jog, büntetőjog, polgári eljárási jog, büntető eljárási jog) román, más tárgyak magyar nyelven hallgathatóak. A román nyelv és szaknyelv legmagasabb fokú ismerete nélkülözhetetlen, hogy a jogászi pályán a végzett hallgatók megfelelően érvényesüljenek. A magyar szaknyelv ismerete viszont lehetővé teszi, hogy egyszerre két uniós nyelven, magas színvonalon is végezhessék tevékenységüket. A román jogszabályok által biztosított nyelvi jogokat csak így lehet tartalommal feltölteni.

A képzés összekapcsolja az elméleti és gyakorlati, a román és az európai közösségi jogi elemeket, hogy az eddig létező jogi oktatást a nyugat-európai egyetemi tapasztalatok alapján korszerűsítse. A hallgatók gyakorlati ismereteinek elmélyítését és készségeinek fejlesztését közigazgatási és igazságszolgáltatási szakmai gyakorlat segíti elő. Az oktatási és kutatási munka során ugyanakkor a szak felvállalja a kolozsvári és erdélyi jogászképzés hagyományait is.

Főbb tantárgyak

Az egyetemi képzés időtartama négy év, vagyis nyolc szemeszter. Az oktatott jogi tárgyak négy nagy csoportba sorolhatóak: alapozó tárgyak, közjogi tárgyak, büntetőjogi tárgyak és civilisztikai (magánjogi) tárgyak. A jogi alaptárgyak mellett a hallgatók társadalomtudományi képzésben is részesülnek, illetve a képzés fontos része az idegen nyelv. A hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően a kötelező tárgyak mellett három képzési irány közül választhatnak: román és európai gazdasági jog, román és európai közigazgatási jog, illetve alapjogok, emberi jogok, kisebbségi jogok. A készségek fejlesztése, jogesetek megoldása, retorikai képességek fejlesztése a jogászképzés szerves részét képezi. A képzés magas színvonalát romániai és külföldi minősített oktatók biztosítják. A viszonylag kicsi, negyven fős évfolyam biztosítja, hogy az oktatók és a diákok között jó személyes kapcsolat alakul ki. A könyvtárban román, magyar és más nyelvű jogi szakkönyvek aktuális és széles választéka biztosítja a képzés szellemi hátterét. A szakkönyvállomány folyamatosan bővül. A könyvtárban román és külföldi szakfolyóiratok is megtalálhatóak. A hatályos román joghoz való hozzáférést elektronikus jogszabálytár biztosítja. A szak külföldi kapcsolatai révén a hallgatók külföldi konferenciákon, versenyeken vehetnek részt.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A szakon szerzett tudással, a megfelelő szakvizsgákat követően, bírói, ügyészi, ügyvédi, közjegyzői, jogtanácsosi pályákon lehet elhelyezkedni. Az egyetem keretében folyó jogi oktatás szándéka, hogy az itt végzett hallgatók képesek legyenek sikeresen felvételizni az Országos Magisztrátusi Intézetbe, hogy bírói vagy ügyészi pályára léphessenek, vagy sikeresen felvételizzenek az ügyvédi kamarába.

Felvételi kritérium

  • Érettségi átlaga: 100% (egyenlő média esetén a román nyelvből elért érettségi átlageredmény)

Felvételi kedvezmények

Felvételi nélküli bejutást nyernek a Jog szakra az alábbi tantárgyversenyek I., II. és III. helyezettjei:

  • Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája (TUDEK);
  • Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK);
  • Más, a tanszék által elfogadott verseny.
Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Kolozsvári Kar

Cím: 400193 Kolozsvár, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., Kolozs megye, Románia

Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069

E-mail: office@kv.sapientia.ro

btz webdesign