Környezettudomány szak

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Alapképzés Környezettudomány szak
Helyek száma
13Tandíjmentes hely
12Költség-hozzájárulásos hely
Költség-hozzájárulás összege
300euró/év
Képzés időtartama
3év
A felvételi jegy összetétele
100%az érettségi vizsga átlaga
Beiratkozási időszak
Információk hamarosan!
Környezettudomány szak
Környezettudomány szak
Környezettudomány szak

A tanszék honlapja: http://kt.sapientia.ro
Tudományterület: Természettudományok
Képzési ág: Környezettudomány
Képzés időtartama: 6 félév (3 év)
Tandíj: 300 EUR/év
Évente meghirdetett helyek száma: 13 tandíjmentes, 12 költség-hozzájárulásos
Beiratkozási díj: 150 lej

FONTOS IDŐPONTOK ITT 

Mit kell tudnod róla?

 • már akár elsőévesként is használhatod a korszerű laboreszközeinket
 • Görögországba vagy nemzeti parkokban, rezervátumokban szakgyakorlatozhatsz
 • többet megtudhatsz környezetedről, tehetsz védelme érdekében
 • vizsgálhatod a klímaváltozás vagy épp hulladékgazdálkodás témaköreit
 • profivá válhatsz a kémiai, biológiai, fizikai mérések vagy épp geológiai kutatások területén

A képzés célja

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére, a környezeti problémák hatékony megoldására és hozzájárulni az egészséges környezet kialakításához.

Főbb tantárgyak

Az első évben a főbb természettudományok (földrajz, fizika, kémia, biológia, geológia) alapismereteit sajátítják el a hallgatók. A tananyag lehetőséget biztosít nem reál osztályból érkezőknek is a felzárkózásra. Másodéven a környezeti problémák és jelenségek tanulmányozására kerül sor (környezetföldrajz, környezetfizika, környezetkémia, ökológia, környezetgeológia). Harmadéven a hallgatók olyan tantárgyak közül választhatnak, amelyekkel tudásukat a laboratóriumokban, terepen, hatástanulmányok elkészítésében vagy elméleti vonalon gyümölcsöztetik.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Mivel az Európai Unió kiemelten foglalkozik a környezetvédelemmel, a környezeti problémákkal kapcsolatos szabályozásokkal, számos munkalehetőség nyílik közigazgatásban (megyei és helyi tanácsoknál), környezetvédelmi felügyelőségeknél, közegészségügyi intézeteknél, laboratóriumokban, civil szervezeteknél és cégeknél (környezeti szaktanácsadóként), oktatásban és kutatásban egyaránt.

Különleges szakmai rendezvények, amit a szak (is) szervez

Az évente megszervezett nemzetközi Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, valamint a Tudományos Diákkonferenciák, Egyetemi Esték és Szakmai Tanácskozások (workshop) lehetőséget teremtenek a hallgatóknak kutatási eredményeik bemutatására, az európai környezeti problémák alaposabb megismerésére, tapasztalatcserére belföldi és külföldi egyetemeken és kutatóintézetekben dolgozó szakemberekkel.

Különleges tanulmányi utak, nyári gyakorlatok

A szakon kiemelt fontosságot kap a gyakorlati képzés, a hallgatók már első éven bekapcsolódhatnak az oktatók kutatásaiba, számos tanulmányi úton és szakmai gyakorlaton vehetnek részt. Tanulmányi utak során (Budapest, Debrecen, Nyíregyháza stb.) a hallgatók megismerkedhetnek a külföldi egyetemek hasonló szakjain folyó oktató-kutató munkával, mely lehetőséget biztosít az európai környezeti kutatásokba való bekapcsolódásra. A terepgyakorlatok alatt (Görögország, Tordai-hasadék, Békási-szoros - Hagymás Nemzeti Park, székelyföldi mofetták stb.) elsajátítják a környezeti minták (levegő, talaj, ásványok és kőzetek, víz, élővilág) begyűjtésének, tárolásának és feldolgozásának technikáit.

Felvételi kritériumok

 1. Érettségi átlaga: 100%

Felvételi kedvezmények

Felvételi nélküli bejutást nyernek a Környezettudomány szakra az alábbi tantárgyversenyek I., II. és III. helyezettjei:

 • Regionális Környezetvédelmi Konferencia;
 • Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciája (TUDEK);
 • Nyárády Erazmus Gyula biológia vetélkedő;
 • Teleki Sámuel földrajz vetélkedő;
 • Fabinyi Rudolf kémia vetélkedő;
 • Bolyai Farkas fizika vetélkedő;
 • A tanszék által elfogadott egyéb versenyeken elért eredményekért.
Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Kolozsvári Kar

Cím: 400193 Kolozsvár, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., Kolozs megye, Románia

Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069

E-mail: office@kv.sapientia.ro

btz webdesign