Táncművészet szak

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Alapképzés Táncművészet szak
Helyek száma
10Tandíjmentes hely
5Költség-hozzájárulásos hely
Költség-hozzájárulás összege
400euró/év
Képzés időtartama
4év
A felvételi jegy összetétele
50%táncpróba – alapfokú tánctudás
50%motivációs beszélgetés, benne szövegértelmező feladattal
Beiratkozási időszak
2024.07.08.–
2024.07.18.
Táncművészet szak
Táncművészet szak
Táncművészet szak

Tudományterület: Művészetek
Képzési ág: Színház és előadóművészet
Képzés időtartama: 8 félév (4 év)
Tandíj: 400 EUR/év
Évente meghirdetett helyek száma: 10 tandíjmentes, 5 költség-hozzájárulásos
Beiratkozási díj: 150 lej


FONTOS IDŐPONTOK ITT 


ÓrarendOktatókTantervTantárgyi adatlapok

Facebook


A négyéves egyetemi alapképzés azoknak a jelentkezőknek ajánlott, akik nemcsak a táncművészi hivatás iránt éreznek elköteleződést, hanem szívesen adnák át tudásukat másoknak is.

A hagyományos tánckultúra magas szintű elméleti és gyakorlati elsajátítása mellett a képzés lehetővé teszi egyéb táncnyelvek és tánctechnikák, mozgás- és előadó-művészeti ismeretek, színházi nyelvezetek megismerését is.

A szak elvégzése felkészít a táncművészeti alkotások értelmezésére, tánccsoportok munkájának irányítására, koreográfusokkal, rendezőkkel történő együttműködésre. Ez azt jelenti, hogy elhelyezkedhetsz hivatásos együtteseknél, mozgásművészeti műhelyeknél, színházi társulatoknál, és vállalhatsz munkát szakképzett táncpedagógusként is.
Légy diák Kolozsváron! A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara olyan kulturális környezetben működik, amely nemcsak három élménydús évet ígér, hanem szellemi gazdagságával hozzájárulhat a szak célkitűzéséhez, jelesül ahhoz, hogy magas szakmai színvonalú, autónom személyiségű, széles látókörű és adekvát műveltséggel felvértezett táncművészeket és táncpedagógusokat képezzen.

Neked ajánljuk, ha…

 • szereted a táncot, ezen belül hangsúlyosan a néptáncot, és hivatásként szeretnéd űzni
 • szeretnél a hagyományos tánckultúránk magas szintű elméleti és gyakorlati tudása mellett egyéb táncnyelveket és tánctechnikákat, mozgás- és előadó-művészeti ismereteket elsajátítani
 • szeretnél szakképesített táncpedagógusként oktatni

Főbb tantárgyak:

ELMÉLETI:

• etnokoreológia (néptánctudomány) • táncelmélet • egyetemes tánctörténet • kinetográfia (táncjelírás) • a koreográfia művészete • néprajzi alapismeretek • népzene • művészettörténet • színháztörténet • viselettörténet • zeneelmélet • táncpedagógia

GYAKORLATI

• néptánc • történelmi, polgári és modern társastáncok • kortárs mozgásművészet • néptánc-, klasszikus balett- és kortárs tánctechnikák • színpadi mozgás és improvizáció • táncpedagógia • szakmai gyakorlat

Elhelyezkedési lehetőségek:

• táncművész • táncpedagógus

Tudod-e, hogy…?

 • Romániában öt hivatásos magyar néptáncegyüttes működik, ezért nagyon fontos a megfelelően képzett táncos-utánpótlás
 • több mint 200 romániai magyar műkedvelő és hagyományőrző néptáncegyüttesünk működik, ahol oktatói utánpótlásra is szükség van
 • az iskoláinkban zajló táncoktatásban folyamatosan szükség van a szakképzett táncpedagógusokra

Felvételi követelmények:

I. Kizáró jellegű (sikeres/sikertelen):

 • hallás-, ritmus-, hajlékonyság- és fizikai erőnlét próbák 

II. Amennyiben a kizáró jellegű vizsga sikeres, következik a:

 • táncpróba – elvárt az alapfokú tánctudás (bármilyen táncművészeti műfajban, előnyt élveznek a néptáncosok) – azaz a felvételizők egy 3 perces saját kis produkciót kell bemutassanak (páros tánchoz felkérhető külsős segítség, hanghordozó eszközt biztosít az egyetem) – 50%
 • motivációs beszélgetés, benne szövegértelmező feladattal – 50%

Mindkettő esetében a legkisebb átmenő jegy: 5-ös.

A felvételiről részletesen 

Erre a szakra vonatkozó különleges iratkozási követelmény a fizikai megterhelésre is vonatkozó egészségi alkalmasságot bizonyító orvosi igazolás, valamint írásban kérünk egy rövid bemutatkozó, motivációs levelet, valamint egy szakmai önéletrajzot is, amelyek a személyi adatok, tanulmányok, eddigi munkahelyek felsorolása mellett tartalmazzák a jelentkező táncos előéletével kapcsolatos információkat is (mióta és hol táncol, kik voltak az oktatói, milyen táncokat ismer, esetleg milyen szakmai kurzusokon vett részt stb.), illetve, hogy miért szeretné ezt a szakot elvégezni.
(A motivációs levelet valamint a szakmai önéletrajzot az online jelentkezés pillanatában kell feltölteni az "egyéb" dokumentumoknál.)

 

I. A felvételi kizáró jellegű próbáinak követelményei

A hallás-, ritmus-, hajlékonyság- és fizikai erőnléti próbák kizáró jellegűek (sikeres/sikertelen).

 1. halláspróbán a jelölt két szabadon választott népdalt énekel el, betartva az alábbi követelményeket:
 • az egyik legyen lassú tempójú és rubato, azaz kötetlen, szabad előadásmódú (pl. hajnali, keserves, lassú stb.)
 • a második legyen gyorsabb tempójú és tánchoz alkalmazott (pl. négyes, csárdás, sebes stb.)
 • mindkét eseteben csak két szakaszt adjon elő
 • a tájegység, vidék tetszés szerint választható

2. A ritmuspróbán a jelölt a megadott nyolc ritmusgyakorlatból egyet mutat be, vagy ezek logikája alapján szerkeszt egy újat. A megadott nyolc ritmusgyakorlat itt megtekinthető:

3. A hajlékonyság- és fizikai erőnléti próbán a jelölt kiválaszt négyet a megadott nyolc koordinációs és hajlékonysági gyakorlatból (kettőt az első négyből, kettőt a következő négyből), és ezeket egy gyakorlatsorrá szerkeszti. A megadott nyolc gyakorlat itt megtekinthető:

II. A felvételi további próbáinak követelményei

 1. Táncpróba– elvárt az alapfokú tánctudás (bármilyen táncművészeti műfajban, előnyt élveznek a néptáncosok) – azaz a felvételizők egy 3 perces saját kis produkciót kell bemutassanak (páros tánchoz felkérhető külsős segítség, hanghordozó eszközt biztosít az egyetem).
 2. Motivációs beszélgetés,benne szövegértelmező feladattal.

 

Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Kolozsvári Kar

Cím: 400193 Kolozsvár, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., Kolozs megye, Románia

Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069

E-mail: office@kv.sapientia.ro

btz webdesign