Szükséges iratok

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Szükséges iratok

Mi szükséges az online felvételi beiratkozáshoz?

Az felvételi beiratkozás online módon történik a Sapientia EMTE felvételi beiratkozási platformján keresztül, a beiratkozáshoz szükséges adatok és dokumentumok feltöltésével.

Online iratkozási platform

A jelentkezőknek saját felelősségükre nyilatkozniuk kell arról, hogy az online platformra feltöltött adatok hitelesek, és a szkennelt dokumentumok megfelelnek az eredeti okiratoknak, valamint arról, hogy sikeres felvételi esetén az adott képzésre való beiratkozás során a jelentkező felmutatja az eredeti okiratokat. Egyúttal nyilatkozniuk kell arról, hogy tudomásul veszik, hogy a személyi adataikat az egyetem, a GDPR előírások betartásával, az egyetem honlapján közzétett módon kezeli.

A felvételi beiratkozáshoz az alábbi szkennelt dokumentumok szükségesek, amelyekre vonatkozóan általános elvárás, hogy jól olvashatóak legyenek.   Az online platform a beiratkozási időszak kezdetétől lesz elérhető, és mobilkészülékről is használható lesz. 

a. Alapképzési szakok esetében

 • érettségi oklevél vagy oklevéllel egyenértékű iskolai bizonylat, amely az érettségi vizsga átlagát, az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott jegyeket igazolja, és tartalmazza az érvényességet, és magába foglalja azt megjegyzést is, miszerint az érettségi diploma nincs még kibocsátva. 
  • Külföldi középiskolák végzettjei esetében szükséges az érettségi oklevél elismerésére vonatkozó CNRED által kibocsátott igazolás (Atestat de echivalare a diplomei de bacalaureat). Az eredeti oklevél szkennelt változata abban az esetben vehető figyelembe, ha a jelentkező előzetesen benyújtotta az egyetem Rektori Hivatalába az oklevél hivatalos, CNRED általi elismertetési eljárásához szükséges iratokat;
 • középiskolai tantárgyak átlagait tartalmazó érettségi oklevél melléklet
 • háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
 • születési bizonyítvány;
 • személyi igazolvány.

Esetenként még szükségesek a következők:

 • házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat;
 • a karok felvételi szabályzatában meghatározott versenyeken szerzett díjakról szóló oklevelek vagy egyéb bizonylatok, amelyeket beszámítanak a felvételi eredmények megállapításakor.

b. Mesteri szakok esetében

 • érettségi vagy azzal egyenértékű oklevél;
 • háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
 • születési bizonyítvány;
 • személyi igazolvány;
 • alapképzési vagy azzal egyenértékű egyetemi oklevél (vagy az oklevelet helyettesítő igazolás).
  • Külföldi egyetemek végzettjei esetében szükséges az oklevél elismerésére vonatkozó, CNRED által kibocsátott igazolás. Az eredeti oklevél szkennelt változata abban az esetben vehető figyelembe, ha a jelentkező előzetesen benyújtotta az egyetem Rektori Hivatalába az oklevél hivatalos, CNRED általi elismertetési eljárásához szükséges iratokat;
 • oklevélmelléklet vagy törzskönyvi kivonat (2023-ban végzettek kivételével)
 • a LinguaSap Központ által kibocsátott vagy elismert nyelvvizsga bizonyítvány.

Esetenként még szükségesek a következők:

 • házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat.

A beiratkozási díjról, a felvételi jegy összetételéről, illetve a felvételi vizsga részleteiről a szakok leírásánál találhatók részletes információk:

A felvételi díj befizetésének kötelezettsége alól mentesülnek:

a) félárvák és árvák (26 év alatti jelentkezők esetében);
b) akik gyermekotthonban nevelkedtek;
c) oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet és segédtanszemélyzet gyermekei (beleértve nyugdíjas szülőket is);
d) az alapító egyházak lelkipásztorainak gyermekei (beleértve nyugdíjas szülőket is);
e) a Sapientia Alapítvány és az EMTE főállású alkalmazottai és ezeknek gyermekei (nyugalmazott alkalmazottak esetében is alkalmazandó).

Akik a fenti feltételek értelmében nem kell iratkozási díjat fizessenek, azok a mentességről szóló igazolást szükséges beküldjék.

 

Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Kolozsvári Kar

Cím: 400193 Kolozsvár, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., Kolozs megye, Románia

Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069

E-mail: office@kv.sapientia.ro

btz webdesign