Felhívás

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Felhívás

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara és a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat (kHÖK) immár tizennegyedik alkalommal szervez TDK-t azzal a céllal, hogy tudományos és alkotói kutatómunkára ösztönözze az erdélyi felsőoktatásban részt vevő diákokat. A XIV. Kari TDK a Sapientia EMTE hallgatóin kívül nyitott minden más felsőoktatási intézmény diákja előtt is, amennyiben az általános jelentkezési feltételeket teljesítik.

A XIV. Kari TDK-ra 2024. május 15–17. között kerül sor.

A Kari TDK megszervezésével a Sapientia EMTE célja, hogy időszerű tudományos előadásokkal járuljon hozzá az erdélyi felsőoktatásban részt vevő hallgatók szakmai fejlődéséhez. A TDK azoknak az egyetemi hallgatóknak szól, akik kedvet éreznek egy szabadon választott, napirenden lévő politikai, jogi, környezettudományi, művészettudományi vagy nemzetközi kapcsolatokat érintő kérdés kutatására, vizsgálatára és az eredmények ismertetésére, illetve a Művészeti alkotások szekció keretében egy elkészített művészi alkotás bemutatására.

A XIV. Kari Tudományos Diákköri Konferencia tervezett szekciói:

  1. Nemzetközi tanulmányok
  2. Jog
  3. Környezettudomány
  4. Művészetelmélet
  5. Művészeti alkotások (külön felhívás érvényes) 

 

Megfelelő számú jelentkező esetében egy szekción belül akár több tagozat is indítható.

A jelentkezést különösen azért ajánljuk, mert a TDK-s szereplés igen jó lehetőség arra, hogy a hallgató egy vezetőtanár segítségével egy adott témában elmélyüljön, a megírt anyagra/bemutatott műalkotásra építő jellegű visszajelzést kapjon elismert szakemberek részéről, valamint előadási készségeit és technikáját fejleszthesse. A Sapientia EMTE Kolozsvári Karán a tutori programban részt vevő diákok számára a XIV. Kari TDK-n való részvétel kötelező.

A tavalyi évhez hasonlóan a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Kari Tudományos Diákköri Konferenciája egyben jelölő fórum (közvetlen kijutási lehetőség) a humán-, társadalom- és reáltudományi szakterületeken a 2025-ös 37. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

Határidők

A Sapientia EMTE Kolozsvári Kara által szervezett XIV. Kari TDK-ra való elektronikus jelentkezés határideje

  • az elméleti szekciók esetében 2024. március 11., 23:59 óra,
  • a Művészeti alkotások szekció esetében pedig 2024. március 18., 23:59 óra. 

Eddig az időpontig kell feltölteni a dolgozat címét, a szerző(k) nevét, azok intézményi címeittémavezető/felkészítő tanár(ok) nevét és intézményét a dolgozat vagy művészeti alkotás kivonatát/leírását. A konferenciára csoportosan is lehet jelentkezni, egy dolgozatnak, alkotásnak több szerzője lehet. Ebben az esetben csupán az egyik szerzőnek szükséges regisztrálnia, viszont fel kell tüntetnie a szerzőtársa(i) nevét is.

A dolgozat/művészeti alkotás feltöltési határideje: 2024. április 22., 23:59 óra

A jelentkezés módja

A TDK-ra való regisztrációt az alábbi linken lehet megejteni az elméleti szekciók esetében 2024. március 11., 23:59 óráig, a művészeti alkotások esetében 2024. március 18., 23:59 óráig

REGISZTRÁLOK A TDK-RA

Az elkészült dolgozatot vagy a művészi alkotás dokumentációját* az alábbi linken lehet feltölteni 2024. április 22., 23:59 óráig.

FELTÖLTÖM

*A művészi alkotás dokumentációja a filmek esetében a kisfilm feltöltése (vagy a kisfilmhez vezető link pdf-ként), fotósorozat esetében a fotók pdf változata (egy dokumentumban), installáció és táncalkotás esetében egy szinopszis feltöltése.

Kérjük a szabályzatban szereplő formai követelmények maradéktalan betartását mind a kivonat, mind pedig a dolgozat és az alkotások esetében! Az egyes szekciókra vonatkozó specifikus elvárások az OTDT honlapján találhatóak: http://otdt.hu/.

Az OTDT szabályzata alapján mesteri disszertációval nem lehet a TDK-ra jelentkezni!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyetem Szenátusa által elfogadott TDK-szabályzat V. 2. pontja értelmében: „Határidőn túl történő bejelentkezés esetében a TDK Szervező Bizottság dönthet a dolgozat bemutatásának az engedélyezéséről, de az csak versenyen kívül történhet. Ebben az esetben ezen dolgozatok nem pontozódnak, továbbjutásuk az OTDK-ra nem javasolható.”

A Kari TDK előadásai nyitottak az érdeklődő nagyközönség számára is.

Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Kolozsvári Kar

Cím: 400193 Kolozsvár, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., Kolozs megye, Románia

Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069

E-mail: office@kv.sapientia.ro

btz webdesign