Táncművészet szak

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Táncművészet szak
Tantárgyak  Kreditek  Óra/hét   Ellenőrzési forma  Oktató 
kurzus szem. lab.
1. szemeszter (I. év)      
Etnokoreológia I.  4 2 1 0 E Könczei Csongor
Táncelmélet I.  4 2 1 0 E Székely Melinda, Karácsony Zoltán
Néprajzi alapismeretek 3 1 1 0 E Székely Melinda
Egyetemes színháztörténet  3 1 1 0 E Sirató Ildikó
Zeneelmélet I.  3 1 1 0 E Fazakas Áron, Ocskay Klára
Tánctörténeti rétegek - régi stílus  4 0 0 4 C Feketelaki Tibor, Székely Melinda
Tánctechnika I.  4 0 0 4 C Feketelaki Tibor, Jakab Melinda
Alkalmazott idegen nyelv: angol I. 2 0 0 2 Vp Sófalvi Krisztina
Torna (Nyújtógyakorlatok) I. 2 0 0 1 A/R Sinkó Ferenc
Szakyakorlat I. 3 0 0 2 C Feketelaki Tibor
Történelmi (reneszánsz) társastáncok - (f) 2 0 0 2 C Juhász Csilla
Művelődéstörténet I. - (f) 2 2 - - C Lupescu Radu
2. szemeszter (I. év)      
Etnokoreológia II. 4 2 1 0 E Könczei Csongor
Táncelmélet II.  4 2 1 0 E Székely Melinda, Karácsony Zoltán
Román színház- és filmtörténet 3 1 1 0 E Király Hajnal
Folklorisztika 3 1 1 0 E Székely Melinda
Zeneelmélet II. 3 1 1 0 E Fazakas Áron, Ocskay Klára
Tánctechnika II. 4 0 0 4 C Feketelaki Tibor, Jakab Melinda
Tánctörténeti rétegek - új stílus  4 0 0 4 C Feketelaki Tibor, Székely Melinda
Alkalmazott idegen nyelv: angol II. 2 0 0 2 Vp Sófalvi Krisztina
Torna (Nyújtógyakorlatok) II.  2 0 0 1 A/R Sinkó Ferenc
Szakgyakorlat II. 3 0 0 2 C Feketelaki Tibor
Történelmi (barokk) társastáncok - (f) 2 0 0 2 C Juhász Csilla
Művelődéstörténet II. - (f) 2 2 - - C Lupescu Radu
3. szemeszter (II. év)      
Etnokoreológia III.   4 2 1 0 E Könczei Csongor
Egyetemes tánctörténet  3 1 1 0 E Bólya Anna Mária
Viselettörténet  3 1 1 0 E Tötszegi Tekla
Kinetográfia II. 3 1 1 0 E Karácsony Zoltán
Tánctechnika III. 2 0 0 2 C Jakab Melinda
Táncdialektusok I. 4 0 0 4 C Feketelaki Tibor, Ocskay Klára
Választható I. 3   1   1   0   E    
          Esztétika  
          Filozófiatörténet Szenkovics Dezső, Feketelaki Tibor
Választható II. 3   1   1   0   E    
          Gyerekpszichológia  
          Művészetpedagógia  Horváth Zsófia
Alkalmazott idegen nyelv: angol III. 2 0 0 2 Vp Sófalvi Krisztina
Torna (Nyújtógyakorlatok) III. 2 0 0 1 A/R Sinkó Ferenc
Szakgyakorlat III. 3 0 0 2 C Könczei Csongor
Művelődéstörténet III.  - (f) 2 2 - - C Lupescu Radu
4. szemeszter (II. év)      
Etnokoreológia IV.  4 2 1 0 E Könczei Csongor
Táncelmélet II.  4 2 1 0 E Székely Melinda, Karácsony Zoltán
Népzene  3 1 1 0 E Pávai István
Táncdialektusok II. 4 0 0 4 C Feketelaki Tibor, Ocskay Klára
Tánctechnika IV. 2 0 0 2 C Sinkó Ferenc
Színpadi improvizáció 2 0 0 1 C Sinkó Ferenc
Választható III. 3   1   1   0   E    
          Mozgásbiológia  Mara Gyöngyvér, Czont Attila
          Kinetoterápia  
Választhtaó IV. 3   1   1   0   E    
          Zenetörténet Csákány Csilla
          Filmtörténet  
Alkalmazott idegen nyelv: angol IV. 2 0 0 2 Vp Sófalvi Krisztina
Torna (Nyújtógyakorlatok) IV. (2) 0 0 1 A/R Sinkó Ferenc
Szakgyakorlat IV. 3 0 0 2 C Könczei Csongor
Művelődéstörténet IV. - (f) 2 2 - - C Székely Melinda
5. szemeszter (III. év)      
Etnokoreológia V. 4 2 1 0 E Könczei Csongor
A koreográfia művészete I. 4 2 1 0 E Könczei Csongor
Akrobatika és pantomim 3 0 0 2 C Sinkó Ferenc
Táncdialektusok III. 4 0 0 4 C Feketelaki Tibor, Ocskay Klára
Kortárs (kontakt) mozgásművészet 3 0 0 2 C Jakab Melinda
Választható V. 3   1   1   0   E    
          Kultúrmenedzsment Szabó Lilla
          Kulturális vállalkozás  
Választható VI. 3   1   1   0   E    
          Ének  Fazakas Áron, Ocskay Klára
          Forgatókönyvírás    
Alkalmazott idegen nyelv: angol V. 2 0 0 2 Vp Sófalvi Krisztina
Szakgyakorlat V. 4 0 0 3 C Székely Melinda
6. szemeszter (III. év)      
Műelemzés 4 2 1 0 E Könczei Csongor
Erdélyi román és roma táncok 4 0 0 4 C Feketelaki Tibor, Ocskay Klára
Kultúr- és civilizációtörténet 2 1 1 0 E Lupescu Radu
A koreográfia művészete II.  4 2 1 0 E Könczei Csongor
Választható VII. 3   1   1   0   E    
          Hangtechnika  Fazakas Áron
          Fénytechnika  
Választható VIII. 3   1   1   0   E    
          Dramaturgia   
          Ritmika Fazakas Áron, Ocskay Klára
Alkalmazott idegen nyelv: angol VI. 2 0 0 2 Vp Sófalvi Krisztina
Szakyakorlat VI. 3 0 0 2 C Székely Melinda
Szakdolgozatírás 5 0 0 3 Vp Könczei Csongor
Digitális nevelés - (f) 2 0 0 2 C Tamási Erika
Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Kolozsvári Kar

Cím: 400193 Kolozsvár, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., Kolozs megye, Románia

Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069

E-mail: office@kv.sapientia.ro

btz webdesign