Versenykiírás - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Versenykiírás

XXXII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny

Erdélyi forduló – 2021/2022-es tanév

A XXXII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny a biológia iránt érdeklődőmagyarul tanuló VII. és VIII. osztályos általános iskolásoknak szól Felvidéktől Erdélyig, Vajdaságtól Kárpátaljáig. Az idei tanévben hatodik alkalommal nyílik lehetőség egy külön erdélyi forduló megszervezésére a Magyar Természettudományi Társulat, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, valamint a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége együttműködése révén. Az erdélyi fordulóban a legmagasabb pontszámot elért tanulók továbbjutnak a XXXII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Versenydöntőjére, amelyre 2022. május 27–28–29. között Fertő-Hanság Nemzeti Park (Magyarország) kerül sor.

A tanulmányi verseny célja a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés. A versenyen részt vevő 13–14. éves tanulóknak országos szinten kívánunk lehetőséget adni képességeik megmutatására, kibontakoztatására.

A SARS-CoV-2 járvány miatt át kell szerveznünk a jól előkészített versenyeink hagyományos rendjét és áttérni az online lebonyolításra.Amennyiben a járványhelyzet és az azzal kapcsolatos kormányzati intézkedések azt indokolják, nem zárhatók ki az esetleges változtatások. Ez esetben időben tájékoztatást adunk. Kérjük az iskolákat, hogy a verseny erdélyi fordulóján való részvételi szándékukat szíveskedjenek előzetesen jelezni a regisztrációs felületen >>itt<<. A versenyen való részvétel ingyenes.

A regisztráció határideje

2022. február 4. (péntek)

A versenyre jelentkeződiákok előzetes kiválasztását az iskolák szaktanáraira bízzuk. Jelentkezési létszámkorlátozás nincs. A regisztrációs űrlapot csak a versenyen ténylegesen részt venni szándékozó diákok adataival kell kitölteni.

A verseny időpontja

2022. március 5. (szombat), de. 10 óra 

A verseny menete

A verseny online módon történik. A VII. és VIII. osztályos tanulók egy kategóriában versenyeznek. A versenybizottság által összeállított központi feladatlapok a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának honlapjáról tölthetők le a megadott időpontban a verseny napján >>itt<<. A feladatok megoldása után az iskola szaktanára/szaktanárai kijavítják a versenyfeladatokat a megoldókulcs alapján. A szaktanárok elektronikusan visszaküldik az elért pontszámokat, valamint a kért adatokat a versenyszervező bizottságnak a hermanotto.kolozsvargmail.com e-mail-címre.

A feladatlapok kérdései az alább megadott négy tételcsomagra vonatkoznak. Az elért összesített eredményeket közzétesszük az egyetem honlapján. A versenybizottság az elért eredmények (pontszámok) alapján állapítja meg a helyezések sorrendjét, ugyanakkor joga van a dolgozatokat bekérni és pontszámokat felülvizsgálni. Az erdélyi forduló keretében a legmagasabb pontszámot elért tanulók továbbjutnak a Magyarországon megtartandó Kárpát-medencei döntőbe. Kérjük a szaktanárokat, hogy vigyázzanak a verseny tisztaságára!

Az erdélyi fordulóhoz szükséges ismeretanyag

  1. Herman Ottó élete és munkássága: pdf.
  2. Hazai védett állatok, növények ismerete – az 1. sz. mellékletben (az oldal legalján) megadott fajlista alapján, szabad felkészüléssel.
  3. TermészetBÚVÁR folyóirat 2021. év  3., 4., 5. számaiban megjelenő tanulmányok: POSZTER, VIRÁGKALENDÁRIUM, ÚTRAVALÓ cikkek, elsősorban a képi tartalomhoz kapcsolódó ismeretek. A honlapra ebben az évben sem kerülnek fel a cikkek, hanem a bejelentkezett felkészítő tanárok megkapják elektronikus formában az on-line folyóiratok hozzáféréshez szükséges belépési adatokat vagy a pdf. változatot.
  4. A bidiverzitás megőrzésének fontossága. Az ökológiai lábnyom. Fenntartható fejlődés (VIII. osztályos tankönyv, 92-104 oldal).

A résztvevők díjazása

A versenyszervezőbizottság a XXXII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny erdélyi fordulóján részt vevőversenyzőknek és felkészítőtanárainak elismerőoklevelet ad. A verseny nyertesei kategóriánként I., II., III. díjban és dicséretben, illetve könyv- vagy egyéb tárgyjutalomban részesülnek. Az okleveleket, valamint a nyereményeket a versenyzők postai úton kapják meg.

A legsikeresebb versenyzők a járványviszonyoktól függően részt vehetnek a tervezett egyhetes nyári Kárpát-medencei Tehetségtáborban.

Szeretettel várjuk a nevező iskolákat, tanáraikat és diákjaikat. Mindenkinek sikeres felkészülést kívánunk!

 

Az érdeklődők az alábbi elérhetőségen kaphatnak további részletes felvilágosítást a versenyről:

Mihályfalvi Katalin
Tel.: +40-769-675-036
E-mail: hermanotto.kolozsvargmail.com

Versenyszervezőbizottság elnökei

dr. Balog Adalbert
egyetemi tanár, Sapientia EMTE

dr. Tonk Szende
egyetemi docens, Sapientia EMTE
az MTT elnökségi tagja

Versenyszervezőbizottság titkára

dr. Fodorpataki László
egyetemi tanár, Sapientia EMTE

Mihályfalvi Katalin
tanár, Kolozsvári Református Kollégium

az MTT Kárpát-medencei tanulmányi versenyek főszervezője

dr. Tardy János
c. egyetemi tanár, az MTT ügyvezetőelnöke

Támogató:

 


1. sz. melléklet

Hazai védett állatok, növények ismerete (magyar és latin megnevezésekkel együtt)

 

Tudományos név

Magyar név

Emlősök

Mustela erminea

hermelin

 

Castor fiber

európai hód

 

Ursus arctos

barnamedve

 

Lynx lynx

európai hiúz

 

Lutra lutra

európai vidra

 

Martes martes

nyuszt

Madarak

Saxicola rubicola

cigánycsuk

 

Egretta alba

nagy kócsag

 

Asio otus

erdei fülesbagoly

 

Ciconia ciconia

fehér gólya

 

Milvus milvus

vörös kánya

 

Aquila pomarina

békászó sas

 

Himantopus himantopus

gólyatöcs

 

Alcedo atthis

jégmadár

 

Dryocopus martius

fekete harkály

 

Carduelis carduelis

tengelic

 

Falco peregrinus

vándorsólyom

 

Lanius collurio

tövisszúró gébics

Hüllők

Emys orbicularis

mocsári teknős

 

Lacerta viridis

zöld gyík

 

Natrix tessellata

kockás sikló

 

Vipera ursinii rakosiensis

rákosi vipera

Kétéltűek

Bombina variegata

sárgahasú unka

 

Hyla arborea

zöld levelibéka

 

Salamandra salamandra

foltos szalamandra

 

Bufotes viridis

zöld varangy

Halak

Leuciscus idus

jászkeszeg

 

Umbra krameri

lápi póc

 

Misgurnis fossilis

réti csík

Ízeltlábúak

Macroglossum stellatarum

kacsafarkú szender

 

Cerambyx cerdo

nagy hőscincér

 

Lucanus cervus

nagy szarvasbogár

 

Parnassius apollo

Anax imperator

nagy apollólepke

óriás szitakötő

Növények

Agrostemma githago

vetési konkoly

 

Crambe tataria

tátorján

 

Gladiolus palustris

mocsári kardvirág

 

Tulipa hungarica

magyar tulipán

 

Cypripedium calceolus

boldogasszony papucsa

 

Paeonia officinalis ssp. banatica

bánáti bazsarózsa

 

Pulsatilla patens

tátogó kökörcsin

 

Quercus robur

Gentiana pneumonanthe

Lavandula angustifolia

kocsányos tölgy

kornistárnics

keskenylevelű levendula

Hírek
2022-01-17
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-06
Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Kolozsvári Kar

Cím: 400193 Cluj-Napoca, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., Kolozs megye, Románia

Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069

E-mail: office@kv.sapientia.ro

btz webdesign