Erasmus+ pályázati felhívás oktatási célú mobilitásra (STA) - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Erasmus+ pályázati felhívás oktatási célú mobilitásra (STA)
Erasmus+ pályázati felhívás oktatási célú mobilitásra (STA)
Erasmus+ pályázati felhívás oktatási célú mobilitásra (STA)
2016. május 24.

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet oktatási célú Erasmus+ mobilitási támogatás elnyerésére a 2016/2017-es tanévben.

I. A pályázat célja: lehetőség biztosítása oktatási célú mobilitás (oktatási tevékenység) megvalósítására külföldi felsőoktatási intézményben, az Európai Unió Erasmus+ programjának keretén belül. Az oktatási mobilitás hozzájárul az oktató személyes és szakmai fejlődéséhez, és elősegíti a fogadó intézménnyel való együttműködést. A program keretében az Európai Unió országainak vagy más partnerországoknak olyan felsőoktatási intézményeiben lehet oktatási tevékenységet folytatni, amelyekkel az adott oktatási szakterületre érvényes Erasmus+ intézményközi megállapodása, bilaterális szerződése van egyetemünknek a mobilitás elkezdésének pillanatában (az aktuális lista az I. sz. mellékletben).

II. Ösztöndíj: Az oktatók a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesülnek, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába. A megélhetési támogatás mértéke a fogadó országtól függően (azon országokra vonatkozóan, amelyekkel jelen pillanatban intézményközi szerződésünk van):

– Dánia, Írország, Svédország: 160 EUR/nap;

– Franciaország, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Törökország: 140 EUR/nap;

– Németország, Portugália, Szlovákia, Spanyolország: 120 EUR/nap.

Az útiköltség támogatás egyszeri összeg, amely a küldő kar és a fogadó intézmény közötti egyirányú út távolsága alapján kerül kiszámításra az Európai Bizottság által kijelölt távolságkalkulátorral: 100–499 km között 180 EUR/fő, 500–1999 km között 275 EUR/fő, 2000–2999 km között 360 EUR/fő.

Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, deelőfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért – esetenként – szükség lehet egyéni vagy más anyagi hozzájárulásra is. Megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele, és nyertes pályázat esetén nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó a mobilitás ideje alatt nem részesül más uniós támogatásban.

III. A mobilitás megvalósításának periódusa: Jelen pályázat keretében 2016. szeptember 1. és 2017. október 15. között megvalósuló oktatási mobilitásra lehet pályázni. Oktatási mobilitásra csak a fogadó intézmény oktatási időszakában lehet kiutazni.

IV. A pályázás feltételei:

1. Erasmus+ oktatási mobilitásra pályázatot nyújthat be a Sapientia EMTE román állampolgárságú vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező főállású (azaz meghatározatlan időre kötött, aktív munkaszerződéssel alkalmazott), vagy teljes állást betöltő, meghatározott időre kötött munkaszerződéssel alkalmazott társult oktatója.

2. A pályázó oktatónak a programban való részvételhez megfelelő nyelvtudással kell rendelkeznie.

3. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával és a pályázó szakterületével. Az oktatási mobilitás célja kizárólag a fogadó intézményben végzett oktatás lehet (az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet).

4. Az oktatási mobilitás időtartama nem lehet rövidebb 2 egymást követő munkanapnál és 8 tanítási óránál, és nem lehet hosszabb 2 hónapnál, a megpályázott maximális időtartam tekintetében figyelembe kell venni a bilaterális szerződésekben rögzített időtartamokat. A mobilitás időtartamába az utazási napok nem számítanak bele.

5. Az Erasmus+ oktatási mobilitás program keretében nem lehet pályázatot benyújtani olyan országban megvalósuló oktatási tevékenységre, ahol az oktatónak állandó lakcíme van (a fogadó intézmény nem lehet a pályázó állandó lakóhelye szerinti országban).

V. Pályázati dokumentumok:

A pályázatot elektronikusan kell elkészíteni, és nyomtatott formában, a szükséges aláírásokkal ellátva, egy eredeti példányban kell benyújtani a kari Erasmus koordinátornak.

A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. Kitöltött pályázati űrlap, a tanszékvezető és a dékán jóváhagyásával (II. sz. melléklet).

2. Szakmai önéletrajz (magyarul vagy románul, a III. sz. melléklet szerint).

3. Angol nyelven kitöltött, a dékán által is aláírt Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement típusnyomtatvány (mobilitási egyezmény, munkaterv, IV. sz. melléklet). (Nyertes pályázat esetén a végleges, angol nyelvű, mindhárom fél által eredetiben aláírt, a két intézmény bélyegzőjével ellátott munkaterv bemutatása egyik feltétele lesz az ösztöndíj folyósításának.)

4. Meghívó vagy fogadólevél a fogadó intézménytől (a pályázat benyújtásának pillanatában opcionális). Nyertes pályázat esetén a mobilitás megkezdése előtt kötelezően be kell mutatni az elektronikus formátumú vagy papír alapú, a mobilitás első napjához képest 45 napnál nem régebbi meghívót vagy fogadólevelet, amely tartalmazza a mobilitás konkrét periódusát is, ennek hiányában nem kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére.

A pályázati felhívás mellékletei innen tölthetők le:

I. sz. melléklet: az EMTE bilaterális szerződéseinek listája (STA mobilitások)

II. sz. melléklet: Pályázati űrlap (STA)

III. sz melléklet: Szakmai önéletrajz minta

IV. sz. melléklet: Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement (STA)

Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el.

VI. Bírálati szempontrendszer:

Az elbírálás során a munkaterv és a szakmai önéletrajz kerül pontozásra, 1–10-ig terjedően, figyelembe véve az alábbi kritériumokat, elveket is:

– részvétel az Erasmus programok lebonyolításában (idegen nyelvű kurzusok megtartása beérkező külföldi hallgatók számára, Erasmus tevékenységek szervezésében való segédkezés, új kapcsolatok létrehozásának elősegítése stb.);

– részvétel az oktatási tevékenységen kívüli egyéb egyetemi feladatokban;

– a Sapientia EMTE-n töltött szolgálati idő.

Előnyt élvez az a pályázó, aki még nem részesült Erasmus vagy Erasmus+ ösztöndíjban, nem egyetemi vezető (tanszékvezetői vagy ennél magasabb beosztásban), illetve olyan vezető, aki aktívan részt vesz az Erasmus programok lebonyolításában.

VII. Leadási határidő: 2016. június 15. szerda, 15 óra

A pályázat eredményét a leadási határidőtől számított 20 munkanapon belül tesszük közzé az egyetem központi honlapján az Erasmus+ menüpont alatt.

Jelentkezni a kari Erasmus koordinátoroknál lehet:

Csíkszeredai Kar: Bors Hortenzia

Kolozsvári Kar: Albert Katalin

Marosvásárhelyi Kar: Szabadi Szidónia

 

Kolozsvár, 2016. május 24.

Hírek
2022-01-17
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-06Tagek

2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve
Negyven év alatti pályakezdő vállalkozók, illetve induló vállalkozások segítése és támogatása céljából szervezünk Kolozsváron szakmai találkozót 2016. május 25-én, szerdán.

Kolozsvári Akadémiai Bizottság előadása
Az Értékek Akadémiája sorozat következő előadásának meghívott vendége Jeszenszky Géza egyetemi magántanár, az Antall-kormány külügyminisztere.

Folytatódik a gulág előadássorozat
Magyarok szovjet fogságban 1944 és 1953 között címmel több hónapon át tartó előadássorozatot szervez a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem.

Erasmus+ pályázati felhívás felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitására (STT) a 2016/2017-es tanévben
A Sapientia EMTE pályázatot hirdet felsőoktatási munkatársak számára.

Hallgatóink rövid dokumentumfilmekből álló sorozata, A Házsongárd arcai
A sorozatot május 18-án 18:00 órától mutatjuk be a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Aula Magna termében.

Gulág előadássorozat a Sapientia EMTE-n
Magyarok szovjet fogságban 1944 és 1953 között címmel több hónapon át tartó előadássorozatot szervez a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem.

Jog az (erdélyi) irodalomban
A Sapientia EMTE Jogtudományi Tanszéke nem csak a legszűkebb szakmának szervez rendezvényeket. Május 6-án és 7-én látogass el hozzánk!

Újabb Egyetemi Estét tartunk a karon
Az Egyetemi Esték keretében Gyulai Iván, ökológus, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány igazgatója tart előadást.

Közigazgatás-tudományi doktori képzés a Sapientia EMTE és az NKE együttműködésében
A Sapientia EMTE vendégül látta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem küldöttségét.

Határtalan Erdély
A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány koordinálásával egy 80 fős magyarországi középiskolásokból és oktatókból álló csoport látogatott el hozzánk a Kolozsvári Karra.

Középiskolás diákoknak tartottunk előadásokat
A kolozsvári Apáczai Csere János Líceum középiskolásai és belgiumi vendégeik látogattak el hozzánk 2016. április 22-én, pénteken, a Kari Nyílt Napok keretében.

Csütörtökön ismét Egyetemi Estét tartunk
Egyetemünk vendége lesz dr. Patyi András egyetemi tanár, közigazgatási jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke.

Az Egyetemi Esték következő meghívott előadója Mandics György, író, művelődéstörténész
Politikai manipuláció Mátyás király korában címmel hallgathatunk meg egy előadást szerdán.

Nyári Egyetem 2016
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem huszonegyedik alkalommal rendezi meg a határon túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók számára a Nyári Egyetem 2016 programot.

Ismét Karunk vendége dr. Maróth Miklós
Folytatódik a Karunkon elindított iszlám modul előadássorozat. Meghívott előadónk dr. Maróth Miklós professzor úr, orientalista, magyar klasszika-filológus.

Dr. Jeremiás Éva előadása a Kolozsvári Karon
Az Egyetemi Esték következő meghívott előadója dr. Jeremiás Éva, professor emerita, az ELTE BTK Iranisztikai Tanszékének oktatója.

Tehetséggondozó Fórum Kolozsváron
Cél a Magyarországon működő középiskolai tehetséggondozó versenyek határon túli kiterjesztése a Kárpát-medencei magyar közösségek irányába.

PR-os munkatársát keresi a Rektori Hivatal
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Rektori Hivatala pályázatot hirdet PR felelősi munkakör betöltésére. Jelentkezési határidő: 2016. április 25.

Barabási Albert László a Sapientiáról
A Csíkszeredából elszármazott fizikust, hálózatkutatót a szekelyhon.ro portál villáminterjúban kérdezte az értelmiségi fiatalok visszavonzásáról.

Újra akkreditálták a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet
Az intézményi akkreditációt követően ötévente kerül sor időszakos minőségi felmérésre, az akkreditáció megújítása céljából.

Erasmus+ tájékoztató délutánt tartottunk
Szerdán intézményünk Erasmus koordinátoraitól kérdezhettek hallgatóink, valamint, erasmusos diákjaink meséltek a programban nyert tapasztalataikról.

Búvár tanfolyam bemutató nálunk!
Egyórás bemutatóra kerül sor Kari épületünkben, ahol részletesebben lehet tájékozódni a program lehetőségeiről és a bekapcsolódás feltételeiről.

Erasmus+ Open Doors tájékoztató és beszélgetés
Kíváncsi vagy, hogy milyen lehet az Erasmus+ programban részt venni? Pályáznál, de vannak kérdéseid, amelyekre még nem tudod a választ?

A Bonis Bona Discere - Bibó István emlékrendezvény
Bibó István emlékrendezvénynek ad otthont a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának aulája a hétvégén.

Megjelent az új Erasmus+ kiírás
A Sapientia EMTE pályázatot hirdet Erasmus+ tanulmányi mobilitási programban és szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre a 2016/2017-es tanévben.

Áprilisban ismét megnyitjuk kapuinkat a középiskolások előtt
Negyedik éve, hogy az Iskola másként elnevezésű rendhagyó oktatási hét során nyílt napokat tartunk a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán.

Pozsgay Imre távozása
Örökre elmarad Pozsgay Imre rendszerváltó politikus, gondolkodó kolozsvári előadása, amelyre március utolsó napján került volna sor. Sokat tanulhattunk volna még tőle. Nyugodjon békével!

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Veress Emőd oktatónkat
A kitüntetést Trócsányi László, Magyarország igazságügyi minisztere adta át a Sapientia EMTE egyetemi docensének.

Felvételi felkészítőt tartunk a Filmművészet, fotóművészet, média szakon
Idén április 23-án, szombaton tartja felvételi előkészítőjét a Média tanszék, amelyre várja a leendő diákokat.

Kari TDK áprilisban!
A Kolozsvári Kar TDK-t szervez a Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok, a Jog, illetve a Környezettudomány, alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő hallgatói számára.

Kitüntették Varga Attila oktatónkat
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozott Varga Attila egyetemi docens részére.

Bécs-Győr tanulmányi kirándulás
Tanulmányi kirándulást szervezünk jogászhallgatóink számára, ahol lehetőségük adódik a gyakorlati tudásuk és ismereteik bővítésére, új kapcsolatok kialakítására.

Egyetemi Este
Az Egyetemi Esték keretében Dr. Csergő Zsuzsa, a Queen's University Politikatudományi Tanszékének docense tart előadást Demokrácia, populizmus, választások az Egyesült Államokban címmel.

II. (Szovátafürdői) Jogászgyűlés
A tavalyi nagysikerű I. (Torockói) Jogászgyűlés után újra megrendezésre kerül az erdélyi jogászok szakmai találkozója, reményeink szerint ezentúl évente.

Vendégtanári program a Környezettudomány Tanszéken
Dr. Dibó Gábor egyetemi tanár, Széchenyi István díjas professzor tanszékünkön tart előadásokat a következő héten.

Rektorválasztás - referendum 2016
A Szenátus jóváhagyta az Egyetem választási szabályzatát, illetve döntést hozott a rektor megválasztási módját eldöntő referendum megszervezésének időpontjáról.

Sorsolás - egyetemi tájékoztató körút 2016
Kisorsoltuk a 2016-os felvételi tájékoztató körút során meghirdetett versenyünk győzteseit. Gratulálunk nekik! A részleteket a videóban találjátok.

Tisztújítás a kHÖK-nél
Március 1-én a Sapientia EMTE Kolozsvári Hallgatói Önkormányzatának éves tisztújító közgyűlésén új elnököt és elnökséget választottak az érdekvédelmi szervezet élére.

Lezajlott a 2016-os egyetemi felvételi tájékoztató körút
A Sapientia EMTE 2016. február 15-26. között szervezte meg a már hagyományosnak számító Az Egyetem házhoz jön tájékoztató körutat.

Dr. Jeremiás Éva tart előadást a Sapientián!
Az Egyetemi Esték következő meghívott előadója dr. Jeremiás Éva, professor emerita, az ELTE BTK Iranisztikai Tanszékének oktatója.

Szombaton érkezik Kolozsvárra az évente körútra induló Bocskai-zarándoklat
Szombat megkoszorúzzuk Bocskai István mellszobrát, lerójuk tiszteletünket a fejedelem előtt.

Könyvbemutató a Sapientián!
A POLIS Könyvkiadó újdonságai kerülnek bemutatásra február 17-én délután 5 órai kezdettel a Sapientia EMTE Tordai út 4. szám alatti épületének aulájában.

Elérkezett a megbocsájtás hete a könyvtárban
2016 február 15-19. között a Kolozsvári Kar Tonk Sándor Könyvtára megbocsájtási hetet tart. A könyveket büntetés felszámolása nélkül lehet visszaadni.

Gödöllőn járt a Sapis küldöttség
A Sapientia EMTE Kolozsvári, Marosvásárhelyi és Csíkszeredai Karának küldöttsége 2016. február 4-7. közötti időszakban a Szent István Egyetemen tett látogatást.

Az Egyetem házhoz jön 2016-ban is
A Sapientia EMTE 2016. február 15-26. között ismét megszervezi a már hagyománnyá vált egyetemi tájékoztató kampánykörutat Erdély középiskolásai számára.

Mi is ott voltunk az Education!
Egyetemünk idén részt vett a budapesti Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, amely újra egybegyűjtötte a magyarországi és külföldi felsőoktatási intézményeket.

Álláshirdetés a Travelminitnél!
A kolozsvári székhelyű Travelminit szállásfoglaló oldal, főállású szállásfoglalási asszisztenseket keres, flexibilis munkaidővel, az értékesítési csapat bővítéséhez.

Hétfőn kezdődik a beiratkozás a hangtechnikus képzésre
Bővebb információk a Kolozsvári Karon februárban induló hangtechnikus képzésre iratkozók számára. Részletek a hírben.

Irány az Educatio!
Egyetemünk idén részt vesz a január 21-23. között zajló budapesti Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, amely egybegyűjti a magyarországi és külföldi felsőoktatási intézményeket.

Filmpályázat
Az Áldás Népesség Egyesület filmpályázatot hirdet erdélyi magyar, felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók számára a 2013-ban elhunyt Csép Sándorra emlékezvén. Részletek a hírben.

Lapozgatható Felvételi Tájékoztató 2016
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem minden évben kiadja Felvételi Tájékoztató füzetét, mellyel a pályávalásztás előtt állókat szeretné segíteni.

Pályázati felhívás tavaszi részképzésre!
Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet ösztöndíjas teljes szemeszteres, valamint részképzős tanulmányútra.

Újdonság! Hangtechnikus képzés a Kolozsvári Karon!
Hangtechnikus képzés indul a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán 2016. februárjában.A képzésre január végén lehet jelentkezni. Részletek a hírben.

Harmadik kiadásához érkezett az Adventi Könyvvásár
Az IDEA Könyvtér a Sapientia EMTE Kolozsvári Karával partnerségben idén ismét megszervezi az Adventi Könyvvásárt.

Dr. Tonk Márton dékán úr a hatoscsatorna vendége volt
A budapesti hatoscsatorna Hír-Érték műsorának volt vendége december elején a dékán úr, az erdélyi magyar felsőoktatásról beszélgettek.

Légy TE is kampányarc!
A februári kampánykörút során Erdély mintegy 100 középiskolájába látogatunk el, ehhez keresünk vállalkozó szellemű, jókedvű, ambíciós hallgatókat. Ezt nem hagyhatod ki! Jelentkezz!

Felhívás!
Pályázati felhívás a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére.

Dr. Rostoványi Zsolt ismét előadást tart nálunk!
Folytatódik a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán folyó Diplomácia és interkulturális tanulmányok mesterképzés keretében elindított iszlám modul előadássorozat.

Újabb izgalmas Egyetemi Este a Sapientia Kolozsvári Karán
Az Egyetemi Esték előadássorozat következő meghívott előadója Serfőző Antal budapesti kutatógeológus.

Újdonságok a könyvtárban
A Kolozsvári Kar Tonk Sándor könyvtárában rendezett kiállítás nyújt betekintést az idén, 2015-ben beszerzett könyvek palettájára. A kis kiállítás megtekinthető a könyvtár galériájában.

Folytatódnak az Egyetemi Esték
Az Egyetemi Esték előadássorozat következő meghívott előadója dr. Buczkó Krisztina, a Magyar Természettudományi Múzeum főmuzeológusa.

Előadás a fás legelők témakörében, meghívott vendégünk: Ted Green!
A Sapientia EMTE Kolozsvári Karán tart előadást november 28-án a fás legelő elmélet egyik megalkotója és terjesztője, Ted Green.

Folytatódik az iszlám modul
Folytatódik a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán folyó Diplomácia és interkulturális tanulmányok mesterképzés keretében elindított iszlám modul előadássorozat.

Graduate Barometer 2016 felmérés
Ezúton újra meg szeretnénk hívni hallgatóinkat, hogy csatlakozzanak Európa legnagyobb karrierrel, karriertervezéssel és oktatással kapcsolatos felméréséhez!

Egyetemi Esték élménybeszámolóval fűszerezve
Az Egyetemi Esték előadássorozat meghívott vendége dr. Gallé Róbert, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa

Tájékoztató látogatás és előadás
A Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium pályázati tájékoztatót tart a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Tordai úti épületében 2015. november 19-én, csütörtökön.

Magyar Tudomány Napja Erdélyben
A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében kerül sor a Magyar Jogfilozófusok Kolozsvári Tanácskozására, 2015. november 6-7. között.

Új hallgatókkal bővült a tutori program
Idén is elindult a tutori program a Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakon és a Diplomácia és interkulturális tanulmányok mesteri szakon, 13 hallgató jelentkezett.

Újabb Egyetemi Este novemberben
Az Egyetemi Esték előadássorozat következő meghívottja dr. Püski Levente, történész, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának docense.

Kiadó egy hely a bentlakásban
Egy fiú jelentkezését várjuk egy kétágyas szoba megüresedett helyére azonnali beköltözési lehetőséggel. Érdeklődni a Kar könyvelőségén lehet.

Pályázati felhívás: Erasmus+ hallgatói mobilitási pályázat
A Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára az Erasmus+ tanulmányi és szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre.

Könyvbemutató az EME székházban
Az Erdélyi Múzeum Egyesület és a Sapientia EMTE 2015. október 15-én 18 órakor rendezi meg több jogtudományi témájú kötet bemutatóját.

Iszlám modul
A Sapientia EMTE Kolozsvári Karán folyó Diplomácia és interkulturális tanulmányok mesterképzés keretén belül elindítunk egy iszlám modult, amely tömbösített előadásokat foglal magába.

Széteső Európa? – Jelenkori válsághelyzetek kezelése egymással ütköző nemzeti érdekek kereszttüzében
Német nyelvű konferenciát szervez partnerségben a Kolozsvári Kar.

Patterns of Integration of Old and New Minorities in a Europe of Complex Diversity
Társadalomtudományi konferenciát szervez partnerségben a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara.

Az Egyetem Napja
2012. tavaszán a Szenátus elhatározta, hogy az első tanévnyitó évfordulóját az Egyetem Napjává nyilvánítja, ezért idén 2015. október 3-án szombaton Csíkszeredában ünnepeljük ezt.

Új tanév, új Egyetemi Esték
Az Egyetemi Esték előadássorozat keretében az új tanévben az első meghívottunk Prof. dr. Szabó Máté, az ELTE, Állam- és Jogtudományi Kar oktatója.

The Real and the Intermedial
XVI. Film- és Médiatudományi Konferencia Erdélyben. Az angol nyelvű konferenciát 2015. október 23-24. között szervezzük a Sapientia EMTE Kolozsvári Karán.

Kosárlabda tornát nyert a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara által támogatott Schmac csapat
Második alkalommal szervezték meg a múlt héten a Kolozsvári Magyar Sportnapokat. Gratulálunk a nyertesnek!

Tanévnyitó Ünnepség
2015 szeptember 15-én, kedden tizenötödik tanévét kezdi meg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara. A rendezvény 12:00 órakor kezdődik az Aula Magnában.

FILMHÍD a Kolozsvári Magyar Napokon
Két helyszínen hatodik alkalommal jelentkezik a Kolozsvári Magyar Filmnapok programsorozat. Alább megtekinthető a részletes program.

Új Erasmus+ pályázati felhívások jelentek meg oktatók és munkatársak számára
A Sapientia EMTE új pályázatot hirdet az Erasmus+ Program keretén belül a 2015/2016-os tanévre.

Pályázati felhívás oktatóink és hallgatóink számára
Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen hirdet nyílt pályázatot oktatók és hallgatók számára.

Sapientiás oklevelek átvétele Kolozsváron
Azon végzett hallgatók, akik a Sapientia EMTE által szervezett államvizsgákon vettek részt, személyesen átvehetik egyetemi oklevelüket Kolozsváron.

Tusványos, jövünk!
Tudománynépszerűsítő előadásokkal készülünk az idei nyári szabadegyetemre, programjainkra július 24-én, pénteken kerül sor. Türelmetlenül várjuk a találkozást az érdeklődőkkel!

Nyelvvizsgát hirdetünk mesteri képzésre felvételizők számára
A Sapientia EMTE mesterképzéseire való jelentkezés feltétele egy legalább középfokú (B2-es szintű) nyelvvizsga-bizonyítvány.

Egyetemi gyakornokunkat díjazták
Hazaszeretet kategóriában kapott Collegium Talentum Príma díjat Székely Tünde a végzős kollégisták zárórendezvényén a Magyarság Házában, Budapesten.

Óvodások a Környezettudomány Tanszéken
Ma gyerekektől volt hangos épületünk. A Kolozsvári Református Kollégium Katica csoportjának óvodásai látogatták meg Tanszékünket.

5 Kárpát-medencei diákot támogat a PADOC
A Kolozsvári Kar a 2015/2016-os tanévtől lehetőséget biztosít maximum 5 nem erdélyi és nem magyarországi lakhelyű, a Kárpát-medence területén élő magyar hallgató számára.

Mediterrán terepgyakorlat - Görögország
A Környezettudomány Tanszék által évek óta szervezett mediterrán terepgyakorlaton idén más egyetemek diákjai is részt vettek.

XI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia Pécsett
A Sapientia EMTE Környezettudomány Tanszékének több oktatója és hallgatója is részt vett előadásokkal a konferencián.

Harmadik éve, hogy Sapis film nyeri a TIFF helyi filmek versenyét
Bán József Kelj fel, és járj! című filmje nyerte a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál helyi filmek versenyét, hirdették ki a szerda esti díjátadón.

Diákjaink munkái a 2015-ös TIFF-en
A versenyre 50 alkotást neveztek be, ebből versenyben maradt hét film, ezek közül hat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatóinak alkotása.

Tanévzáró és ballagási ünnepély 2015
Ünnepélyes keretek között tartjuk a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem központi tanévzáró ünnepségét Tordai úti épületünk Aula Magna termében.

Könyvbemutató és Kolozsvári Ünnepi Könyvhét
Közösen szervez könyvbemutatót az IDEA Könyvtér és a Sapientia EMTE az 5. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét keretében.

Töltsd le ingyen a Microsoft Office-t!
A Microsoft és a Sapientia EMTE ingyenes hozzáférést biztosít a Microsoft Office 365 legújabb verziójához az egyetem összes aktív hallgatója számára.

Tanulmányi úton Budapesten
2015. május 5-9. között a Környezettudomány szak II. éves hallgatói tanulmányi úton vettek részt Budapesten dr. Tonk Szende adjunktus irányításával.

Felvételi kedvezmények a 2015/2016-os tanévre a kolozsvári karon
Azok a diákok, akik kimagasló eredményeket érnek el bizonyos tantárgyversenyeken, felvételi nélkül bejuthatnak az egyetemre.

Mottónk: Több, mint egyetem!
Első alkalommal vett részt versenyző csapat a Sapientia EMTE-ről az V. Nemzetközi Főiskolai és Egyetemi Viselkedéskultúra és Protokoll versenyen

Ingyenes Arcanum Digitális Tudománytár
A Sapientia EMTE mindhárom helyszínén 5 napig, 2015. május 18. és 22. között ingyenesen használható az Arcanum Digitális Tudománytár adatbázisa.

Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Kolozsvári Kar

Cím: 400193 Cluj-Napoca, Tordai út (Calea Turzii) 4. sz., Kolozs megye, Románia

Tel.: +40-364-401-458
Fax.: +40-364-410-069

E-mail: office@kv.sapientia.ro

btz webdesign