Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Kolozsvári Kar – kv.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Felvételi / ALAPKÉPZÉS /

Filmművészet, fotóművészet, média szak

A tanszék honlapja: http://film.sapientia.ro

Tudományterület: Művészetek

Képzési ág: Filmművészet és média

Képzés időtartama: 6 félév (3 év)

Tandíj: 350 EUR/év

Helyek száma (2021. ősz): elfogytak a helyek

Beiratkozási díj: 70 lej

Fontos időpontok itt >>


Mit kell tudnod róla?

 • számos díjat hoznak fotó- és filmfesztiválokról a hallgatóink (a Cannes-i és Berlini Filmesztiválra is eljutottak alapképzésünkön végzett hallgatóink)
 • fotóidat, filmjeidet nyilvános eseményeken mutatjuk be
 • fesztiválokon és rendezvényeken gyakorlatozhatsz
 • Erdély egyik legjobban felszerelt filmstúdiójában tanulhatod ki a szakmát
 • másodévesen rendezői, operatőri és audiovizuális kommunikáció szakirányokból választhatsz

A képzés célja

A filmművészet, fotóművészet, média szak olyan fiatalokat vár, akik érdeklődést mutatnak a filmek iránt, szeretnek fotózni, és már kipróbálták a filmezést is, vagy úgy érzik, örömmel készítenének filmet. Ha te is ezek közé tartozol, és ezt választod, akkor itt megismerkedhetsz a filmművészet alapjaival, megtanulhatod, hogyan kell a kamerát kezelni, az ötleteidből kész forgatókönyvet írni, filmet rendezni és operatőri munkát végezni.

Az elsőéves általános, alapozó képzés után háromféle szakosodási lehetőség közül választhatsz:

 1. film- és tévérendezői szakirány,
 2. film- és tévéoperatőri szakirány,
 3. audiovizuális kommunikáció (forgatóköny- és reklámírás, filmelmélet és fotózás).

Mindhárom esetben számos érdekes és kreatív feladat révén sajátíthatod el az ezeknek a szakirányoknak megfelelő szakmák alapjait. Lehetőséged lesz egyéni és csoportos foglalkozásokon részt venni, illetve különböző versenyeken, diákfilm-fesztiválokon bemutatni és megméretni az általad készített munkákat. Első évtől kezdődően párhuzamosan folyik az elméleti és a gyakorlati jellegű felkészítés. Az elméleti tantárgyak révén megismerheted a film történetét és a film nyelvét, művészi lehetőségeit, tanulhatsz a reklámokról, a filmgyártás jogi szabályairól és a filmek menedzselésének módozatairól meg egyéb, az általános műveltséget gazdagító témákról. A gyakorlati jellegű képzés során a tanulmányi évek előrehaladtával egyre több időt fordítunk arra, hogy a hallgatók a műhelygyakorlatok és egyénre szabott feladatok elvégzésével megismerjék a filmkészítés technikáit, a klasszikusnak számító eljárásoktól a digitális képszerkesztésig, betekintést nyerjenek a filmezés alapját képező fotográfia világába, kísérletezzenek a filmek vágási-szerkesztési eljárásaival, majd komolyabb feladatokként saját kisfilmeket készítsenek, vagy egész estés élő tévéműsor szerkesztését, megszervezését és bemutatását is megvalósítsák.

Akit érdekel, tanulhat részletesebben az animációról vagy a dokumentumfilmezésről, az irodalmi adaptációkról, írhat filmkritikákat, dolgozhat szövegkönyveken filmek, reklámok részére. A szemináriumokon megvitatásra kerülnek az egyetemes filmművészet jelentős és érdekes alkotásai. A tanév végi szakmai gyakorlat keretében szervezett alkotótáborban a szaktanárok vezetésével intenzív csapatmunka folyik, amely során mindenki megtalálhatja a saját tehetségéhez leginkább illő feladatot. A XX. század elején Kolozsváron termékeny filmgyártó élet volt, amely olyan világhírű filmesek karrierjét indította el, mint például Korda Sándor (Sir Alexander Korda) vagy Kertész Mihály (Michael Curtiz). A XXI. század elején a filmművészet, fotóművészet, média szak keretében újból lehetőség nyílik felfedezni és teret adni azoknak a tehetségeknek, akik számára a film és a tévé világa jelent izgalmas és vonzó kihívást.

Főbb tantárgyak

Filmtörténet, Filmelmélet és filmelemzés, Vizuális nyelv, Fotográfia, Filmrendezés, Tévérendezés, Operatőri ismeretek, Vágás, Forgatókönyvírás és dramaturgia, Filmes marketing és menedzsment, Képelmélet, Művészettörténet.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A szak végzettjei képzettségük alapján tevékenykedhetnek film- és tévérendezőként, film- és tévéoperatőrként, televíziós műsorok szerkesztőiként-vágóiként, forgatókönyvíróként. Dolgozhatnak tévéstúdiókban, filmgyártó cégeknél, munkát vállalhatnak reklámügynökségeknél mint reklámírók vagy filmesek, állást kaphatnak az elektronikus és írott sajtóban.

Különleges szakmai rendezvények, amelyeket a szak (is) szervez:

 1. belső szakmai jellegű pályázatok, amelyeket egy adott témakörben készülő filmek számára írunk ki (például a Nyugat évfordulójára készült filmek);
 2. évente megrendezett kari TDK, amelynek nyertesei továbbjuthatnak a magyarországi OTDK-ra és különleges elismerésben részesülhetnek;
 3. a tanszék hallgatói közreműködnek a kolozsvári Filmtett Egyesület által szervezett Filmtettfeszt – Erdélyi Magyar Filmszemle munkálataiban;
 4. rendszeresen megrendezésre kerül a Nemzetközi Film- és Médiatudományi Konferencia, melyre az egész világból érkeznek résztvevők, s amelyen a fiatal kutatók, egyetemi oktatók mellett hallgatók is bemutatnak dolgozatokat.

A szakon működő diákkörök, szakmai tömörülések, műhelyek

A szakon működik a Fiatal Filmesek Műhelye, amelynek célja, hogy a jelenlegi, filmeket készítő tehetséges hallgatók a már végzett hallgatókkal együtt saját filmjeiket egymás között megvitassák, véleményezzék, ötleteiket kicseréljék. De bekapcsolódhatnak a hallgatóink az - esetenként nemzetközi - mini-filmfesztivál és filmklub-jellegű tevékenységekbe is: a 2020-21-es tanév során ilyen a European University Film Awards (amelyet az Európai Filmakadémia és a Hamburgi Filmfesztivál szerveznek), a Magyar Egyetemi Filmdíj (amely a Magyar Filmtudományi Társaság kezdeményezése) és a Magyar Filmtörténeti Vetítésorozatunk (amelyet a kolozsvári Magyar Konzultáussal közösen szervezünk).

Különleges tanulmányi utak, nyári gyakorlatok

A nyári gyakorlatot minden évben alkotótábor formájában szervezzük meg, többnyire Kolozsvár környéki festői környezetben. Mindezek mellett a tehetséges diákok számára más lehetőségek is adottak, így pl. 2008-ban két médiás hallgató elkísérte az EU-szakos diákokat egy ötnapos brüsszeli tanulmányútra, amelyről egy rövid dokumentumfilmet forgattak. 2016 óta minden évben részt vesznek hallgatóink a European University Film Awards hamburgi döntőjén, és számos romániai és magyarországi filmfesztiválon is, nem beszélve az Erasmus+ program nyújtotta tanulmányi mobilitási és szakmai gyakorlati lehetőségekről Európa-szerte.

2021-es felvételi kritérium

A vírusveszély miatt az idén online szervezzük meg a felvételi vizsga mindkét részét.

A felvételi átlag két jegyből tevődik össze:
a. Szóbeli, kizáró jellegű képességvizsga (50%)
b. Írásbeli vizsga (50%)

a. Szóbeli, kizáró jellegű képességvizsga

Videókonferencián folyik, hangos videófelvétellel rögzítve. A jelentkezők e-mailben kapják meg a csatlakozáshoz szükséges linket.

Osztályozása a végső jegy 50%-át jelenti.

A legkisebb átmenő jegy: 6-os. (Ennél kisebb jeggyel nem lehet az írásbeli vizsgákra jelentkezni.)

A vizsga három részből áll:

 • Kérdésekkel teszteljük a felvételizőnek a képkultúrában és a filmtörténetben való általános tájékozottságát, illetve a filmművészet jelenségeinek értelmezésére vonatkozó képességeit.

 • A korábban a felvételi helyszínén lebonyolított fotózás helyett, az idén minden jelentkezőnek előzőleg otthon kell elkészíteni egy 10 fotóból álló sorozatot, Árnyalatok tematikában. A fotók készülhetnek fényképezőgéppel vagy telefonnal is, formai, technikai megkötés nincs (lehet színes vagy fekete-fehér például). A fotókat egy megadott tárhelyre kell feltölteni a felvételiző pontos nevével megnevezett mappába a felvételire való beiratkozás ideje alatt, legkésőbb július 18-án, 14:00 óráig.

 • Amennyiben a felvételizőnek már van a szak jellegének megfelelő előzetes tevékenysége, állítson össze egy portfóliót a legjobb munkáiból, ezt töltse föl a beiratkozás ideje alatt az ott megadott internetes tárhelyre ugyanabba a saját nevével jelzett mappába, ahová a megadott témájú fotókat is feltölti (külön almappába). Amennyiben ezek a munkák már online vannak (YouTube-on, saját drive-on, stb.), akkor készítsen egy listát (word vagy pdf fájl formában) a munkák megnevezésével és a megfelelő linkekkel, és azt töltse föl a mappába. A portfólió tartalmazhat: saját készítésű fényképet vagy filmet, már publikált vagy publikáció előtt álló filmkritikát, működő html vagy flash weboldal-tervezetet, esetleg multimédiával kapcsolatos egyéb munkát. Fontos megjegyzés: ezek bemutatása nem kötelező és nem feltétele a vizsgán való továbbjutásnak. A vizsgán értékeljük a portfóliót, vagy annak hiányában plusz feladatot, kérdést adunk.

b. Írásbeli vizsga

Jeligével titkosított írásbeli vizsga, a jelentkezők kérdőívet kapnak, amelynek kitöltésére 90 perc áll rendelkezésre. Osztályozása a végső jegy 50%-át jelenti.

Ezen a vizsgán felmérjük, hogy a felvételizőnek van-e tudatos rálátása a mozgóképkultúra jelenségeire, rendelkezik-e egy minimális általános műveltséggel, elemzőkészséggel általában a képkultúra és a filmművészet területén. Felmérjük a felvételiző alapvető készségeit a képi látásmódra, kreatív látványtervezésre vonatkozóan.

A vizsga a következő típusú feladatokat fogja tartalmazni:

 • egy (kb. 10 perces) filmrészlet értelmezése, elemzése (a részletet levetítésének ideje nem számít bele a vizsgaidőbe), a részlet lehet az ajánlott filmek egyikéből, de lehet más, ismeretlen filmből is;

 • egy megadott kép alapján elképzelt rövid filmjelenet kitalálása, leírása (kreativitást felmérő feladat

Az írásbeli feladatok pontozásaMINTA >>

Filmelemzés feladatlap: MINTA >>

Tipp: Olvas­suk ­el ­az aján­lá­so­kat! ­A vizs­gá­ra ­való fel­ké­szü­lés­ben ­sokat segít­het ­az aján­lott fil­mek ­és olvas­má­nyok isme­re­te, ­az aján­lott szem­pon­tok figyelembevétele.


Felvételi ­előkészítő: A SAPIENTIA EMTE Kolozsvári Karán működő Média Tanszék intenzív kurzusok formájában felvételi előkészítőt szervez, amely foglalkozásokat jelentenek filmelemzésből, filmtörténeti alapismeretekből, a fotózás és filmkészítés alapismereteiből, médiaismeretből stb. Részletekért katt ide.

Eseménynaptár

2021. október

KeSzCsSzVa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031