Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Kolozsvári Kar – kv.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hallgatóknak /

Ösztöndíjak

A Sapientia EMTE bármely hallgatója jogosult tanulmányi, szociális, illetve érdemösztöndíjra, amennyiben teljesíti az ösztöndíj megítélésének feltételeit. Az érdem, illetve tanulmányi és a szociális ösztöndíj halmozható, azonban az Egyetemen két párhuzamos képzésben részt vevő diák csak egy szakon jogosult ösztöndíjra, és csak egy képzési ciklusnak megfelelő ideig.

Az összeg a tanulmányi és a rendes vizsgaidőszak időtartamára szól, a pótvizsgaidőszak és vakációk idején már nem folyósítandó. Az ösztöndíjakat az alapképzésben részt vevő nappali tagozatos diákok számára félévenként ítéli meg a kari ösztöndíjbizottság. A leosztás a különböző szakok hallgatói létszámával arányosan történik. A tanulmányi és érdemösztöndíjak megítélése az előző félévre számított kreditekkel súlyozott átlag alapján történik. A tanulmányi ösztöndíjak az érdemösztöndíjak kiosztása után kerülnek megállapításra, az utolsó érdemösztöndíjas hallgató tanulmányi átlageredményétől kiindulva. Az ösztöndíjban csak azok a tantárgyakból elért kreditek számítanak, amelyeket a hallgató a Sapientia EMTE-n vett fel és teljesített (ez alól kivételt képeznek az egyetem által jóváhagyott részképzésben részt vett hallgatók). 

AKTUÁLIS DOKUMENTUMOK A 2021/2022-ES TANÉVRE:

AKTUÁLIS DOKUMENTUMOK A 2020/2021-ES TANÉVRE:

AKTUÁLIS DOKUMENTUMOK A 2019/2020-AS TANÉVRE:

AKTUÁLIS DOKUMENTUMOK A 2018/2019-ES TANÉVRE:

AKTUÁLIS DOKUMENTUMOK A 2017/2018-AS TANÉVRE:

AKTUÁLIS DOKUMENTUMOK A 2016/2017-ES TANÉVRE:

AKTUÁLIS FELHÍVÁSOK A 2015/2016-OS TANÉVRE:

A típusnyomtatvány itt érhető el.

AKTUÁLIS FELHÍVÁSOK A 2013/2014-ES TANÉVRE:

AKTUÁLIS FELHÍVÁSOK A 2012/2013-AS TANÉVRE:

Érdemösztöndíj

Érdemösztöndíjra jogosultak azok a hallgatók, akik legalább egy fél évet tanultak már az intézményben.

Az ösztöndíj értéke havi 500 lej.

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjra jogosultak azok a hallgatók, akik

- teljesítik a Kari Ösztöndíjtanács javaslatára a Kari Tanács által jóváhagyott tanulmányi átlageredmény alsó küszöbét az adott félévet megelőző teljes tanulmányi időszaknak megfelelő kreditszám összegét a kötelező és kötelezően választható tantárgyakból, vagy a felvételin elég magas pontszámot értek el

- az ösztöndíj elnyerése előtt és után is eleget tesznek óralátogatási kötelezettségeiknek

A tanulmányi ösztöndíj értéke havi 400 lej.

Szociális ösztöndíj

Szociális ösztöndíjra pályázhatnak azok a hallgatók, akik

- legalább 20 kreditet teljesítettek az előző félévben (kötelező és választandó tantárgyakból)

- árvák, félárvák vagy gyermekotthonban nőttek fel, krónikus vagy súlyos betegségben szenvednek, vagy családjukban az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori bruttó országos minimálbér nettó értékét.

A szociális ösztöndíj összege havonkénti 220 lej.

Sapientia Maximus ösztöndíj

A Sapientia EMTE Tehetséggondozási és Tudományos Diákköri Tanácsa 2018 óta minden évben pályázatot hirdet a SAPIENTIA MAXIMUS HALLGATÓI DÍJRA, a legkiemelkedőbb hallgatói tudományos munka elismeréseként. A díj oklevélből és pénzjutalomból áll, annak átadására a kari évzáró ünnepségek alkalmával kerül sor. A díjra az adott tanévben végzős alapképzéses és mesteris hallgatók pályázhatnak (tanulmányaik meghosszabbítását végző hallgatók nem pályázhatnak). Csak olyan tudományos eredmények vehetők figyelembe, amelyek a Sapientia EMTE-vel való aktív hallgatói jogviszony időszaka alatt születtek.

Dr. Lupán Ernő ösztöndíj

A pályázat célja kiemelkedően tehetséges hallgatók szakmai előrehaladásának elősegítése. Az ösztöndíjat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jog szakos, legalább másodévre alapképzésben beiratkozott egyetemi hallgatói pályázhatják meg. Az egyenként 1000 lejes pénzösszeget pedig évenként legtöbb három személy nyerheti el.

A beérkező pályázatokat a kutatási terv, a leadott kutatási tervhez kötődő szaktárgyakból szerzett érdemjegyek, az érdemjegyek átlaga és a kutatási terv megalapozottsága alapján dönti el a bizottság. A nyertes pályázó egy ünnepélyes szerződéskötés keretében vállalja, hogy a továbbiakban, tanulmányai során aktívan bekapcsolódik a szakmai életbe.

Ferber-ösztöndíj

Ferber Miklós, az Eastern Michigan University Ipari technológia Karának tanára már az alapításától kezdve támogatta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet, 2007-től pedig a kolozsvári kar Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakát is.

Eseménynaptár

2021. december

KeSzCsSzVa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031