Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem – Kolozsvári Kar – kv.sapientia.ro

sapientia.ro

Főoldal / Hallgatóknak /

Ösztöndíjak

A Sapientia EMTE bármely hallgatója jogosult tanulmányi, szociális, illetve érdemösztöndíjra, amennyiben teljesíti az ösztöndíj megítélésének feltételeit. Az érdem, illetve tanulmányi és a szociális ösztöndíj halmozható, azonban az Egyetemen két párhuzamos képzésben részt vevő diák csak egy szakon jogosult ösztöndíjra, és csak egy képzési ciklusnak megfelelő ideig.

Az összeg a tanulmányi és a rendes vizsgaidőszak időtartamára szól, a pótvizsgaidőszak és vakációk idején már nem folyósítandó. Az ösztöndíjakat az alapképzésben részt vevő nappali tagozatos diákok számára félévenként ítéli meg a kari ösztöndíjbizottság. A leosztás a különböző szakok hallgatói létszámával arányosan történik. A tanulmányi és érdemösztöndíjak megítélése az előző félévre számított kreditekkel súlyozott átlag alapján történik. A tanulmányi ösztöndíjak az érdemösztöndíjak kiosztása után kerülnek megállapításra, az utolsó érdemösztöndíjas hallgató tanulmányi átlageredményétől kiindulva. Az ösztöndíjban csak azok a tantárgyakból elért kreditek számítanak, amelyeket a hallgató a Sapientia EMTE-n vett fel és teljesített (ez alól kivételt képeznek az egyetem által jóváhagyott részképzésben részt vett hallgatók). Az egyetem által meghirdetett magyar művelődéstörténet tantárgycsomagból szerzett kreditek és jegy helyettesíthetik valamely teljesített kötelezően választandó szaktantárgy kreditjeit és jegyét az ösztöndíjátlag kiszámításakor.

AKTUÁLIS DOKUMENTUMOK A 2020/2021-ES TANÉVRE:

AKTUÁLIS DOKUMENTUMOK A 2019/2020-AS TANÉVRE:

AKTUÁLIS DOKUMENTUMOK A 2018/2019-ES TANÉVRE:

AKTUÁLIS DOKUMENTUMOK A 2017/2018-AS TANÉVRE:

AKTUÁLIS DOKUMENTUMOK A 2016/2017-ES TANÉVRE:

AKTUÁLIS FELHÍVÁSOK A 2015/2016-OS TANÉVRE:

A típusnyomtatvány itt érhető el.

AKTUÁLIS FELHÍVÁSOK A 2013/2014-ES TANÉVRE:

AKTUÁLIS FELHÍVÁSOK A 2012/2013-AS TANÉVRE:

Érdemösztöndíj

Érdemösztöndíjra jogosultak azok a hallgatók, akik legalább egy fél évet tanultak már az intézményben.

Az ösztöndíj értéke havi 500 lej.

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjra jogosultak azok a hallgatók, akik

- teljesítik a Kari Ösztöndíjtanács javaslatára a Kari Tanács által jóváhagyott tanulmányi átlageredmény alsó küszöbét az adott félévet megelőző teljes tanulmányi időszaknak megfelelő kreditszám összegét a kötelező és kötelezően választható tantárgyakból, vagy a felvételin elég magas pontszámot értek el

- az ösztöndíj elnyerése előtt és után is eleget tesznek óralátogatási kötelezettségeiknek

A tanulmányi ösztöndíj értéke havi 400 lej.

Szociális ösztöndíj

Szociális ösztöndíjra pályázhatnak azok a hallgatók, akik

- legalább 20 kreditet teljesítettek az előző félévben (kötelező és választandó tantárgyakból)

- árvák, félárvák vagy gyermekotthonban nőttek fel, krónikus vagy súlyos betegségben szenvednek, vagy családjukban az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori bruttó országos minimálbér nettó értékét.

A szociális ösztöndíj összege havonkénti 220 lej.

Sapientia Maximus ösztöndíj

A Sapientia EMTE Tehetséggondozási és Tudományos Diákköri Tanácsa 2018 óta minden évben pályázatot hirdet a SAPIENTIA MAXIMUS HALLGATÓI DÍJRA, a legkiemelkedőbb hallgatói tudományos munka elismeréseként. A díj oklevélből és pénzjutalomból áll, annak átadására a kari évzáró ünnepségek alkalmával kerül sor. A díjra az adott tanévben végzős alapképzéses és mesteris hallgatók pályázhatnak (tanulmányaik meghosszabbítását végző hallgatók nem pályázhatnak). Csak olyan tudományos eredmények vehetők figyelembe, amelyek a Sapientia EMTE-vel való aktív hallgatói jogviszony időszaka alatt születtek.

Dr. Lupán Ernő ösztöndíj

A pályázat célja kiemelkedően tehetséges hallgatók szakmai előrehaladásának elősegítése. Az ösztöndíjat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jog szakos, legalább másodévre alapképzésben beiratkozott egyetemi hallgatói pályázhatják meg. Az egyenként 1000 lejes pénzösszeget pedig évenként legtöbb három személy nyerheti el.

A beérkező pályázatokat a kutatási terv, a leadott kutatási tervhez kötődő szaktárgyakból szerzett érdemjegyek, az érdemjegyek átlaga és a kutatási terv megalapozottsága alapján dönti el a bizottság. A nyertes pályázó egy ünnepélyes szerződéskötés keretében vállalja, hogy a továbbiakban, tanulmányai során aktívan bekapcsolódik a szakmai életbe.

Ferber-ösztöndíj

Ferber Miklós, az Eastern Michigan University Ipari technológia Karának tanára már az alapításától kezdve támogatta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet, 2007-től pedig a kolozsvári kar Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakát is.

Az ő jóvoltából minden évben egy Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakos hallgató ösztöndíjban részesülhet. Az ösztöndíj 500 USD/év értékű összeget jelent, melyet a hallgató egy összegben kap meg a tanév elején az előző évi teljesítménye függvényében. Egy hallgató csak egyszer részesülhet Ferber-ösztöndíjban a képzés ideje alatt.

Eseménynaptár

2021. április

KeSzCsSzVa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930